Přednáška

Mezi Warholem, Rothkem a Duchampem

Jaká je vlastně role současného umělce? Má se ucházet o roli morální autority ve společnosti nebo je umění prostě jenom dalším způsobem jak vydělat peníze? Analýza této aktuální problematiky bude vystavěna na půdorysu několika sond do historie moderního umění.

Přednášku povede Martin Drábek.

Drábek je historik umění, vystudoval na Filozofické fakultě UP v Olomouci. Působí jako pedagog dějin umění na SUŠ Ostrava. Zajímá se zejména o vizuální umění 20. a 21. století. Ve svých textech se také věnuje metodologické problematice kritického psaní o umění. Upřednostňuje interdisciplinární přístup a hledání nových možností interpretace.

Přednáška se koná ve velkém sále v Knihovně Třinec a je zdarma.