This is category.php

This is output of: Výstavy

Studoval na Pedagogickém gymnáziu v Orlové (1952-1956). Malířskou dráhu začínal pod vedením Gustawa Fierly. Zabývá se malbou, grafikou, ilustrací, scénografií, tvoří divadelní loutky, je hudebníkem a skladatelem. Pracoval v těšínském loutkovém divadle Bajka (umělecký vedoucí 1962 – 1982), pro které navrhl a realizoval řadu loutek i scén, a jako jevištní výtvarník a korepetitor v Těšínském divadle.

„Ačkoliv Bronisław Liberda (*1937) v průběhu svého života používal především tradiční techniky grafiky, kresby, či renesanční olejomalby, kdy i několik měsíců kladl postupně vrstvy transparentních tónů na sebe, aby tak vytvořil jemné přechody snových výjevů, v posledních letech je mu velkým pomocníkem počítač, který osvobodil jeho představivost a může díky němu rychle zaznamenávat své vize.
Je tato technika, ačkoliv zabere mnohem méně času, stejně tak hodnotným ztvárněním toho, co má umělec na mysli? V Galerii města Třince se budeme snažit maximálně využít médium PC, abychom jeho pomocí zprostředkovali vnitřní svět umělce. K vidění budou jak velkoformátové tisky, tak olejomalby. A i této kombinaci médií bude výsledek velice konzistentní.“ (kurátorka Katarína Klusová)

 

Karolina Mełnicka

 

Se narodila v roce 1988 v Toruni. Je absolventkou kulturologie na Katedře společenských věd University Adama Mickiewicza v Poznani (2010) a také Ateliéru Multimédia na Katedře malířství a nových médií Akademie Výtvarných Umění v Štětíně (2016).

Vývoj její tvorby se dá definovat jako zkoumání hranic smyslového a mimosmyslového vnímání v kontextu vlivu technologií na identitu jednotlivce a také vzhledem k mechanismům tvoření skutečnosti. Zajímá se o pozorování metod komponování prostoru a zkoumání idejí tvořených pro masové odběratele.

Politický kontext některých pasáží tvorby Mełnické vychází z toho, jaká je role jednotlivců v univerzálních systémech. Doménou její činnosti je kritika společenských nezvratností. Zabývá se animací, vidoartem, fotografií, objektem, performancí i tekstem.

Je spoluzakladatelkou státu Nomadic State, který spolu s spoluzakladatelem Stachem Szumským používají jako platformu pro experiment s politickou metodikou.

Vernisáž výstavy Diodrámy slovenského umělce a výherce ceny Oskara Čepána za rok 2012 Radovana Čerevky, která se bude konat ve čtvrtek 9. 2017 v 18:00 v Galerii města Třince (knihovna).

doc. Mgr. Art. Radovan Čerevka (*1982, Košice, SK) patří k první generaci absolventů Ateliéru svobodné kreativity 3D Fakulty Umění Technické University v Košicích, kde v současnosti působí jako pedagog. Charakteristickým rysem tvorby Radovana Čerevky je konceptuální zpracovávání masových médií, především mezinárodního politického, ekonomického a humanitárního dění. Zajímá ho síla „pravdy“ médií a způsob jak se s ní lidé vypořádávají na lokální úrovni.  Jeho práce ilustruje aspekty aktivismu a občanského zaujetí. K uměleckému vyjádření používá celou škálu metod: prostorové instalace, modelářství, či tradiční malířské techniky. Radovan Čerevka je výhercem nejprestižnější slovenské ceny za výtvarné umění: Ceny Oskara Čepána za rok 2013.

Média jsou pomyslnou mapou kulturního vývoje lidstva. To jakou formou informace sdělují, se liší jak výběrem obsahu, tak formou jeho formulace. Jelikož rolí médií není pouze informaci předat, ale také zaujmout svého odběratele, a proto mnohdy nabývají formu spektakulárního vypravěče anekdot.

Sdílené informace. Zprostředkované informace. Lákavé a šťavnaté informace. Někdy ty důležité informace zůstanou v zapomnění. V práci Radovana Čerevky se kritická úvaha k médiím objevuje už od nultých let. Schopnost médií podávat důvěryhodné informace, které konzument správným způsobem pochopí, je ze své podstaty nemožná. Radovan Čerevka tíhne k tomu vypořádat se s mediálními zprávami intenzivněji, než je našim každodenním zvykem. Porovnává zdroje a jejich sdělení ztvárňuje v umělecké tvorbě tak, aby byla patrná jak jejich rozporuplnost, tak emocionální náboj, který v nás vytváří. Zprávy, které se jinak zdají být pomíjivé, snadno zapomenutelné, zhmotňuje do uměleckého díla, jímž jim zajišťuje větší životnost a zapamatovatelnost. Takzvané zvěčnění sdělení.

Přestože Radovan Čerevka v minulosti již pracoval s modelářstvím (Reuters drama 2007), tato výstava se vyjímá tím, že většina jejího obsahu se točí kolem jedné konkrétní modelářské firmy. Firma Zvezda je největší ruskou firmou na výrobu modelářských sad. Specializují se na válečné stroje z 2. světové války, ale v současnosti soustřeďují svojí pozornost také na modelářské sady s vojenskou technikou, která se teprve pro vojenské účely testuje. Je to forma propagace současného militarismu a patriotismu mezi mladými lidmi.

Dílo „Dramask“ se jako jediné zabývá spíše jakousi hypotetickou budoucností. Postapokalyptickou vizí animismu strojů, která posouvá hranice modelářství směrem k současnému umění, kdy model neplní pouze svou zažitou funkci sběratelského a řemeslného počinu.

 

Dualismus se v náboženství objevuje jako víra v protiklad dvou principů, nejčastěji dobra a zla, na všech úrovních skutečnosti, včetně kosmologické, antropologické a etické.
Umělecké vyjádření na této výstavě slouží profesionálním a amatérským umělcům jako univerzální jazyk, jímž se tento fenomén snaží znázornit.
Ačkoliv se „dobro“ a „zlo“ v našem slovníku vyskytuje s určitou suverenitou a nádechem jistoty v pravdivost vlastního chápání těchto pojmů, je zřejmé, že naše pojetí těchto slov se liší v mnoha ohledech.

Protiklady.

Dobro a zlo.

Vysoké a nízké umění.

Přijetí a odsouzení.

Tendence k hierarchickému dělení umění na vysoké a nízké žánry nebo vysoké a nízké umělecké druhy se vyskytuje v dějinách západní kultury průběžně od dob renesance až do 18. století. Vysoké a nízké umění je stavěno do protikladu na základě odlišné umělecké hodnoty, početnosti publika a jiného způsobu prezentace. Vysoké umění tak můžeme charakterizovat jako umění, které není vyráběno masovou technologií, kde je každý předmět originál. Dále ho charakterizuje, že je určeno pro úzký okruh lidí a vyznačuje se vysokou mírou umělecké hodnoty. Galerie města Třince má od dob svého vzniku za cíl prezentovat vysoké umění. I přesto však cítíme, že svou roli někoho, kdo si vybírá, potažmo hodnotí kvalitu, musíme čas od času zpochybnit a narušit, abychom dali prostor hodnotám, které se za takových podmínek stírají. Na výstavě Dobro a Zlo chceme dát možnost prezentovat svou tvorbu všem, kteří po tom zatouží. Chceme komunikovat o tom, co je každému z nás blízké a známé. Kontrast ve světle, stejně tak jako ve významu, nám pomáhá k orientaci. Samotná skutečnost, že se někde orientujeme, nám může zabránit vydat se cestami, kterými bychom mohli dojit k většímu poznání.

 

 

Resuscitace a amputace“ je výstavní projekt hostujícího kurátora Ondřeje Navrátila (Offormat Brno), který dlouhodobě shromažďoval dokumentaci uměleckých intervencí v krajině.

Nejedná však pouze o plastiky. Mnohdy se umělci věnovali péči zapomenutého sadu, vysazováním alejí z lásky, nebo záchranou říčního ostrova. Mnohé umělecké projekty totiž mnohdy připomínají spíše počiny aktivistů než to, co bychom si zařadili pod hlavičku výtvarného umění.(Katarína Klusová)

 

„Umělecké intervence do krajiny jsou stejně staré jako umění samo a lze je považovat za projev estetických, spirituálních, ekonomických, mocenských a dalších potřeb lidské society. Především od 60. let minulého století začíná vedle těchto motivů posilovat i další – uvědomění si nesouladu mezi jednáním člověka a zdravím přírody, krajiny i jeho vlastním. A umělci přijímají také roli hospodářů, léčitelů, aktivistů a environmentalistů – iniciátorů a realizátorů nápravných procesů v konkrétní krajině a místě…

Prostorově střídmá prezentace v Galerii města Třince si neklade za cíl představit vyčerpávajícím způsobem celý příběh této pozoruhodné, mnohotvárné a hraniční umělecké strategie. Ten je jen naznačen a jsou z něj vytknuty uvedené příklady, prezentované prostřednictvím výběru dokumentace, pozůstalých fragmentů a současných evokací. Umožňující divákovi konfrontaci s jejich výpovědí o vztahu člověka a krajiny, potřebě spolubytí, empatie a reciprocity.“  (Ondřej Navrátil)

 

Vystavující umělci:

Helen Mayer a Newton Harrison, Miloš Šejn, Ivana Hanzlíková, Cyril Kozák, Jana Peterková

Thomas Büsch, Jaroslav Kablika, Antonín Mareš

Lukáš Gavlovský

Jana Doležalová a Štěpán Plátek

Jinákrajina (Jan Ambrůz, Pavla Kačírková, Kryštof Ambrůz)

Jan Trejbal (Neolokátor)

Anna DYGA +/-

INVISIBLE POINT OF VIEW

obraz/objekt/video

 

Narozena v Polsku. Absolvovala v ateliéru intermédií a informačních technik na Akademii výtvarných umění v Katovicích a také v Ateliéru litografie na Katedře umění Pedagogické univerzity v Krakově.

Obě její diplomové práce byly oceněny. Zajímá ji proces tvorby a vnímání v přírodě i v životě. Její práce se nachází na pomezí grafiky, malířství, fotografie a site-specific instalace, oscilující mezi analogovou a digitální tvorbou. Věnuje se teorii umění, výtvarné pedagogice a osobnímu rozvoji.

V letech 2010-2013 pracovala jako asistentka na Katedře umělecké grafiky a kresby na Fakultě umění PU v Krakově. Je instruktorkou autorských interdisciplinárních dílen pro děti a dospělé. Má za sebou mnoho autorských a kolektivních výstav.

 

Je to pouze fragment skutečnosti. Je to jenom několik předmětů, které by nemusely existovat v jiném rozměru než v tom vlastním.

Výjevy, které tyto předměty přivolávají svou přítomností, nenásilně probouzejí, možná i oživují, vzkazují něco, co se nedá vyjádřit – neviditelný prostor, který nelze určit v daném místě a čase a v daném úhlu pohledu podléhajícímu neustálé proměně a pohybu, iluzi a odchylce od tvárné kategorie já, tak i od světla, ve kterém se pohybuje. Otevřené teritorium neuchopitelných významů. Vlnění. Vnitřní kartografie neoznačitelného.

Subjektivní výběr momentů zkušeností, které selhávají v jiné existenci než v podobě záznamu. Je to záznam styku s vůči, v, vedle a mezi. Přítomnost a její absence. Bytí tady, bytí tam, někde. Nebytí. Bez počátku a bez konce.

Vztahuji se k jevům jako je světlo, barva, rytmus, zvuk, hodnota věci v sobě samé. Vyhledávám výjimky ve skutečnosti a sestavuji je vůči sobě v mlčení. Dotýkám se, prozkoumávám, notuji si, bráním přílišnému zásahu sebou. Zaznamenávám. Věším objekty v prostoru. Bez definice, bez kategorie, bez dělby. Rozeznávám obrazy nesoucí pro mě indicie pevných pocitů a klamů. Zajímají mě otázky, ne odpovědi. Zajímá mě proces, ne konečný stav. Pracuji v oblasti různých médií dotýkajících se zároveň materiální, tak i mimosmyslové skutečnosti. Objevuji skutečnost, hledám otvory a kanály, které mě vedou na místa, která se nejhůř pojmenovávají. Hledám chyby a poruchy. Hledám pohyb, průtok informací, stezky světla a prostor pro nadechnutí. Umění je přirozeným prostorem života, referenčním rámcem, proměnou média. Nikdo a nic se od něj nedokážou oddělit, všechno je samodoplňující se formou. Začínám od těla, smyslnosti, hmatatelnosti věcí a jevů až po čistou představivost. Cítění a vidění se stává tvorbou, stavěním obrazu života.

 

(PL)

Urodzona w Polsce. Absolwentka Pracowni Intermediów i Technik Cyfrowych na Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach oraz Pracowni Litografii na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Za oba dyplomy uzyskała wyróżnienie. Interesuję ją proces; tworzenia, odczuwania, w naturze i w życiu.  Pracuje na pograniczu grafiki, malarstwa, fotografii i instalacji site-specific, oscylując pomiędzy działaniem analogowym i cyfrowym.  Zajmuje się również teorią sztuki, edukacją artystyczną i pracą z obszarem rozwoju osobistego. W latach 2010-13 asystentka w Katedrze Grafiki Artystycznej i Rysunku na Wydziale Sztuki UP w Krakowie. Instruktorka autorskich interdyscyplinarnych warsztatów artystycznych dla dzieci, dorosłych i. Autorka wystaw indywidualnych oraz uczestniczka wielu zbiorowych.

 

To jedynie fragment rzeczywistości. To jedynie kilka przedmiotów, które mogły by nie zaistnieć w wymiarze innym, niż własny. Obrazów, które poprzez swoją obecność przywołują, nienachalnie budzą, być może ożywiają, wskazują coś czego wyrazić się nie da – przestrzeń niewidzialnego, niemożliwego do określenia w danym miejscu i czasie punktu widzenia, ulegającego nieustannej przemianie i ruchowi, iluzji i aberracjom, zależnego zarówno od zmiennej kategorii ja, jak i od światła w którym się ona porusza. Otwarte terytorium nieuchwytnych znaczeń. Falowanie. Wewnętrzna kartografia nieoznaczonego. Subiektywny wybór momentów doświadczenia, które poza możliwym powidokiem, nigdy nie staną się zewnętrzne. To zapis obcowania z, wobec, w, obok, pomiędzy. Obecności i jej braku. Bycia tu, bycia tam, gdzieś. Niebycia. Bez początku, bez końca. 

Zwracam się ku zjawiskom takim jak światło, barwa, rytm, dźwięk, wartość rzeczy samej w sobie. Wybieram wyimki z rzeczywistości, zestawiam wobec siebie, w milczeniu. Dotykam, badam, odnotowuję, zaprzeczam projektowaniu zdarzenia. Rejestruję. Zawieszam obiekty w przestrzeni. Bez definicji, bez kategorii, bez podziałów. Rozpoznaję obrazy niosące dla mnie znamię, pewnych przeczuć i powidoków. Interesują mnie pytania, nie odpowiedzi. Interesuje mnie proces, nie efekt końcowy. Pracuję w obszarze różnych mediów dotykając zarówno materialnej jak i pozazmysłowej rzeczywistości. Eksplorując rzeczywistość poszukuję otworów i kanałów prowadzących do miejsc, które najtrudniej nazwać. Szukam błędów i zaburzeń. Szukam ruchu, przepływu informacji, ścieżek światła i przestrzeni dla oddechu. Sztuka jest naturalną przestrzenią życia, układem odniesienia, transformacją medium. Nikt ani nic nie jest od niej oddzielone, wszystko jest samo-uzupełniającą się formą. Począwszy od ciała, zmysłowości, namacalności rzeczy i zjawisk po świat czysto wyobrażeniowy. Czucie i widzenie staje się tworzeniem, budowaniem obrazu życia.

 

(ENG)

Born in Poland. Graduated from the Academy of Fine Arts in Katowice PL (Intermedia and Digital Techniques Studio) and the Faculty of Arts at the Pedagogical University in Cracow PL (Litography Studio), both diplomas with distinction. She’s focus on the process; of creating, feeling, in nature and life in general. Her pieces are in between various disciplines: printmaking, painting, photography, sound and site-specific installations, oscillates between analog and digital action. She works also with art theory, artistic education and the area of personal development. From 2010 until 2013 an assistant in the Department of Printmaking and Drawing at the Pedagogical University in Cracow. Led authorial interdisciplinary workshops for children, adults and teenagers in public museums and institutions. She presented individual shows and took part in group exhibitions.

„It is merely a fragment of reality. Just a few objects which might be unable to exist in a realm different from their own. Just a couple of images that through their own presence evoke, subtly rouse, maybe even animate, present something incommunicable – the space of the invisible, of something that cannot be specified in certain place and the point of view time, of something undergoing continual change and movement, illusion and aberrations, something dependent on both ever changing category of ‘I’ and light in which it moves. The open territory of elusive meanings. Undulation. Internal cartography of the unsignified. The subjective choice of the moments of experience which fail to ever become external except for the possible afterimage. The record of communing with, towards, inside, beside, between. Of the presence and the lack thereof. Of being here, being there, somewhere. Of not being. Without neither beginning nor end. I look into such phenomena as light, hue, rhythm, sound, the value of the thing itself. I focus on excerpts from reality, juxtaposing them, in silence. I touch, study, take note of them, rejecting the urge to design the event. I just register, hang up the objects in space. Free of definition, of categorization, of divisions. I recognize images carrying certain stigma of premonitions and afterimages. I am more interested in questions than answers. More invested in the process, not the final effect. I work with different media touching on both material and extrasensory reality. By exploring reality, I look for openings and canals leading to places that escape all names. I am on the lookout for mistakes and disturbances. For movement, the flow of information, paths of light and breathing space. The art is a natural space for life, the reference system and the transformation of medium. Within its realm, nobody and nothing is separate, everything  – body, sensuality, tangibility of things and phenomena; purely imaginative world – is a self-complementing form. Feeling and seeing become creative process, the building of life image.”

 

Studoval na Pedagogickém gymnáziu v Orlové (1952-1956). Malířskou dráhu začínal pod vedením Gustawa Fierly. Zabývá se malbou, grafikou, ilustrací, scénografií, tvoří divadelní loutky, je hudebníkem a skladatelem. Pracoval v těšínském loutkovém divadle Bajka (umělecký vedoucí 1962 – 1982), pro které navrhl a realizoval řadu loutek i scén, a jako jevištní výtvarník a korepetitor v Těšínském divadle.

„Ačkoliv Bronisław Liberda (*1937) v průběhu svého života používal především tradiční techniky grafiky, kresby, či renesanční olejomalby, kdy i několik měsíců kladl postupně vrstvy transparentních tónů na sebe, aby tak vytvořil jemné přechody snových výjevů, v posledních letech je mu velkým pomocníkem počítač, který osvobodil jeho představivost a může díky němu rychle zaznamenávat své vize.
Je tato technika, ačkoliv zabere mnohem méně času, stejně tak hodnotným ztvárněním toho, co má umělec na mysli? V Galerii města Třince se budeme snažit maximálně využít médium PC, abychom jeho pomocí zprostředkovali vnitřní svět umělce. K vidění budou jak velkoformátové tisky, tak olejomalby. A i této kombinaci médií bude výsledek velice konzistentní.“ (kurátorka Katarína Klusová)

 

Karolina Mełnicka

 

Se narodila v roce 1988 v Toruni. Je absolventkou kulturologie na Katedře společenských věd University Adama Mickiewicza v Poznani (2010) a také Ateliéru Multimédia na Katedře malířství a nových médií Akademie Výtvarných Umění v Štětíně (2016).

Vývoj její tvorby se dá definovat jako zkoumání hranic smyslového a mimosmyslového vnímání v kontextu vlivu technologií na identitu jednotlivce a také vzhledem k mechanismům tvoření skutečnosti. Zajímá se o pozorování metod komponování prostoru a zkoumání idejí tvořených pro masové odběratele.

Politický kontext některých pasáží tvorby Mełnické vychází z toho, jaká je role jednotlivců v univerzálních systémech. Doménou její činnosti je kritika společenských nezvratností. Zabývá se animací, vidoartem, fotografií, objektem, performancí i tekstem.

Je spoluzakladatelkou státu Nomadic State, který spolu s spoluzakladatelem Stachem Szumským používají jako platformu pro experiment s politickou metodikou.

Vernisáž výstavy Diodrámy slovenského umělce a výherce ceny Oskara Čepána za rok 2012 Radovana Čerevky, která se bude konat ve čtvrtek 9. 2017 v 18:00 v Galerii města Třince (knihovna).

doc. Mgr. Art. Radovan Čerevka (*1982, Košice, SK) patří k první generaci absolventů Ateliéru svobodné kreativity 3D Fakulty Umění Technické University v Košicích, kde v současnosti působí jako pedagog. Charakteristickým rysem tvorby Radovana Čerevky je konceptuální zpracovávání masových médií, především mezinárodního politického, ekonomického a humanitárního dění. Zajímá ho síla „pravdy“ médií a způsob jak se s ní lidé vypořádávají na lokální úrovni.  Jeho práce ilustruje aspekty aktivismu a občanského zaujetí. K uměleckému vyjádření používá celou škálu metod: prostorové instalace, modelářství, či tradiční malířské techniky. Radovan Čerevka je výhercem nejprestižnější slovenské ceny za výtvarné umění: Ceny Oskara Čepána za rok 2013.

Média jsou pomyslnou mapou kulturního vývoje lidstva. To jakou formou informace sdělují, se liší jak výběrem obsahu, tak formou jeho formulace. Jelikož rolí médií není pouze informaci předat, ale také zaujmout svého odběratele, a proto mnohdy nabývají formu spektakulárního vypravěče anekdot.

Sdílené informace. Zprostředkované informace. Lákavé a šťavnaté informace. Někdy ty důležité informace zůstanou v zapomnění. V práci Radovana Čerevky se kritická úvaha k médiím objevuje už od nultých let. Schopnost médií podávat důvěryhodné informace, které konzument správným způsobem pochopí, je ze své podstaty nemožná. Radovan Čerevka tíhne k tomu vypořádat se s mediálními zprávami intenzivněji, než je našim každodenním zvykem. Porovnává zdroje a jejich sdělení ztvárňuje v umělecké tvorbě tak, aby byla patrná jak jejich rozporuplnost, tak emocionální náboj, který v nás vytváří. Zprávy, které se jinak zdají být pomíjivé, snadno zapomenutelné, zhmotňuje do uměleckého díla, jímž jim zajišťuje větší životnost a zapamatovatelnost. Takzvané zvěčnění sdělení.

Přestože Radovan Čerevka v minulosti již pracoval s modelářstvím (Reuters drama 2007), tato výstava se vyjímá tím, že většina jejího obsahu se točí kolem jedné konkrétní modelářské firmy. Firma Zvezda je největší ruskou firmou na výrobu modelářských sad. Specializují se na válečné stroje z 2. světové války, ale v současnosti soustřeďují svojí pozornost také na modelářské sady s vojenskou technikou, která se teprve pro vojenské účely testuje. Je to forma propagace současného militarismu a patriotismu mezi mladými lidmi.

Dílo „Dramask“ se jako jediné zabývá spíše jakousi hypotetickou budoucností. Postapokalyptickou vizí animismu strojů, která posouvá hranice modelářství směrem k současnému umění, kdy model neplní pouze svou zažitou funkci sběratelského a řemeslného počinu.

 

Dualismus se v náboženství objevuje jako víra v protiklad dvou principů, nejčastěji dobra a zla, na všech úrovních skutečnosti, včetně kosmologické, antropologické a etické.
Umělecké vyjádření na této výstavě slouží profesionálním a amatérským umělcům jako univerzální jazyk, jímž se tento fenomén snaží znázornit.
Ačkoliv se „dobro“ a „zlo“ v našem slovníku vyskytuje s určitou suverenitou a nádechem jistoty v pravdivost vlastního chápání těchto pojmů, je zřejmé, že naše pojetí těchto slov se liší v mnoha ohledech.

Protiklady.

Dobro a zlo.

Vysoké a nízké umění.

Přijetí a odsouzení.

Tendence k hierarchickému dělení umění na vysoké a nízké žánry nebo vysoké a nízké umělecké druhy se vyskytuje v dějinách západní kultury průběžně od dob renesance až do 18. století. Vysoké a nízké umění je stavěno do protikladu na základě odlišné umělecké hodnoty, početnosti publika a jiného způsobu prezentace. Vysoké umění tak můžeme charakterizovat jako umění, které není vyráběno masovou technologií, kde je každý předmět originál. Dále ho charakterizuje, že je určeno pro úzký okruh lidí a vyznačuje se vysokou mírou umělecké hodnoty. Galerie města Třince má od dob svého vzniku za cíl prezentovat vysoké umění. I přesto však cítíme, že svou roli někoho, kdo si vybírá, potažmo hodnotí kvalitu, musíme čas od času zpochybnit a narušit, abychom dali prostor hodnotám, které se za takových podmínek stírají. Na výstavě Dobro a Zlo chceme dát možnost prezentovat svou tvorbu všem, kteří po tom zatouží. Chceme komunikovat o tom, co je každému z nás blízké a známé. Kontrast ve světle, stejně tak jako ve významu, nám pomáhá k orientaci. Samotná skutečnost, že se někde orientujeme, nám může zabránit vydat se cestami, kterými bychom mohli dojit k většímu poznání.

 

 

Resuscitace a amputace“ je výstavní projekt hostujícího kurátora Ondřeje Navrátila (Offormat Brno), který dlouhodobě shromažďoval dokumentaci uměleckých intervencí v krajině.

Nejedná však pouze o plastiky. Mnohdy se umělci věnovali péči zapomenutého sadu, vysazováním alejí z lásky, nebo záchranou říčního ostrova. Mnohé umělecké projekty totiž mnohdy připomínají spíše počiny aktivistů než to, co bychom si zařadili pod hlavičku výtvarného umění.(Katarína Klusová)

 

„Umělecké intervence do krajiny jsou stejně staré jako umění samo a lze je považovat za projev estetických, spirituálních, ekonomických, mocenských a dalších potřeb lidské society. Především od 60. let minulého století začíná vedle těchto motivů posilovat i další – uvědomění si nesouladu mezi jednáním člověka a zdravím přírody, krajiny i jeho vlastním. A umělci přijímají také roli hospodářů, léčitelů, aktivistů a environmentalistů – iniciátorů a realizátorů nápravných procesů v konkrétní krajině a místě…

Prostorově střídmá prezentace v Galerii města Třince si neklade za cíl představit vyčerpávajícím způsobem celý příběh této pozoruhodné, mnohotvárné a hraniční umělecké strategie. Ten je jen naznačen a jsou z něj vytknuty uvedené příklady, prezentované prostřednictvím výběru dokumentace, pozůstalých fragmentů a současných evokací. Umožňující divákovi konfrontaci s jejich výpovědí o vztahu člověka a krajiny, potřebě spolubytí, empatie a reciprocity.“  (Ondřej Navrátil)

 

Vystavující umělci:

Helen Mayer a Newton Harrison, Miloš Šejn, Ivana Hanzlíková, Cyril Kozák, Jana Peterková

Thomas Büsch, Jaroslav Kablika, Antonín Mareš

Lukáš Gavlovský

Jana Doležalová a Štěpán Plátek

Jinákrajina (Jan Ambrůz, Pavla Kačírková, Kryštof Ambrůz)

Jan Trejbal (Neolokátor)

Anna DYGA +/-

INVISIBLE POINT OF VIEW

obraz/objekt/video

 

Narozena v Polsku. Absolvovala v ateliéru intermédií a informačních technik na Akademii výtvarných umění v Katovicích a také v Ateliéru litografie na Katedře umění Pedagogické univerzity v Krakově.

Obě její diplomové práce byly oceněny. Zajímá ji proces tvorby a vnímání v přírodě i v životě. Její práce se nachází na pomezí grafiky, malířství, fotografie a site-specific instalace, oscilující mezi analogovou a digitální tvorbou. Věnuje se teorii umění, výtvarné pedagogice a osobnímu rozvoji.

V letech 2010-2013 pracovala jako asistentka na Katedře umělecké grafiky a kresby na Fakultě umění PU v Krakově. Je instruktorkou autorských interdisciplinárních dílen pro děti a dospělé. Má za sebou mnoho autorských a kolektivních výstav.

 

Je to pouze fragment skutečnosti. Je to jenom několik předmětů, které by nemusely existovat v jiném rozměru než v tom vlastním.

Výjevy, které tyto předměty přivolávají svou přítomností, nenásilně probouzejí, možná i oživují, vzkazují něco, co se nedá vyjádřit – neviditelný prostor, který nelze určit v daném místě a čase a v daném úhlu pohledu podléhajícímu neustálé proměně a pohybu, iluzi a odchylce od tvárné kategorie já, tak i od světla, ve kterém se pohybuje. Otevřené teritorium neuchopitelných významů. Vlnění. Vnitřní kartografie neoznačitelného.

Subjektivní výběr momentů zkušeností, které selhávají v jiné existenci než v podobě záznamu. Je to záznam styku s vůči, v, vedle a mezi. Přítomnost a její absence. Bytí tady, bytí tam, někde. Nebytí. Bez počátku a bez konce.

Vztahuji se k jevům jako je světlo, barva, rytmus, zvuk, hodnota věci v sobě samé. Vyhledávám výjimky ve skutečnosti a sestavuji je vůči sobě v mlčení. Dotýkám se, prozkoumávám, notuji si, bráním přílišnému zásahu sebou. Zaznamenávám. Věším objekty v prostoru. Bez definice, bez kategorie, bez dělby. Rozeznávám obrazy nesoucí pro mě indicie pevných pocitů a klamů. Zajímají mě otázky, ne odpovědi. Zajímá mě proces, ne konečný stav. Pracuji v oblasti různých médií dotýkajících se zároveň materiální, tak i mimosmyslové skutečnosti. Objevuji skutečnost, hledám otvory a kanály, které mě vedou na místa, která se nejhůř pojmenovávají. Hledám chyby a poruchy. Hledám pohyb, průtok informací, stezky světla a prostor pro nadechnutí. Umění je přirozeným prostorem života, referenčním rámcem, proměnou média. Nikdo a nic se od něj nedokážou oddělit, všechno je samodoplňující se formou. Začínám od těla, smyslnosti, hmatatelnosti věcí a jevů až po čistou představivost. Cítění a vidění se stává tvorbou, stavěním obrazu života.

 

(PL)

Urodzona w Polsce. Absolwentka Pracowni Intermediów i Technik Cyfrowych na Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach oraz Pracowni Litografii na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Za oba dyplomy uzyskała wyróżnienie. Interesuję ją proces; tworzenia, odczuwania, w naturze i w życiu.  Pracuje na pograniczu grafiki, malarstwa, fotografii i instalacji site-specific, oscylując pomiędzy działaniem analogowym i cyfrowym.  Zajmuje się również teorią sztuki, edukacją artystyczną i pracą z obszarem rozwoju osobistego. W latach 2010-13 asystentka w Katedrze Grafiki Artystycznej i Rysunku na Wydziale Sztuki UP w Krakowie. Instruktorka autorskich interdyscyplinarnych warsztatów artystycznych dla dzieci, dorosłych i. Autorka wystaw indywidualnych oraz uczestniczka wielu zbiorowych.

 

To jedynie fragment rzeczywistości. To jedynie kilka przedmiotów, które mogły by nie zaistnieć w wymiarze innym, niż własny. Obrazów, które poprzez swoją obecność przywołują, nienachalnie budzą, być może ożywiają, wskazują coś czego wyrazić się nie da – przestrzeń niewidzialnego, niemożliwego do określenia w danym miejscu i czasie punktu widzenia, ulegającego nieustannej przemianie i ruchowi, iluzji i aberracjom, zależnego zarówno od zmiennej kategorii ja, jak i od światła w którym się ona porusza. Otwarte terytorium nieuchwytnych znaczeń. Falowanie. Wewnętrzna kartografia nieoznaczonego. Subiektywny wybór momentów doświadczenia, które poza możliwym powidokiem, nigdy nie staną się zewnętrzne. To zapis obcowania z, wobec, w, obok, pomiędzy. Obecności i jej braku. Bycia tu, bycia tam, gdzieś. Niebycia. Bez początku, bez końca. 

Zwracam się ku zjawiskom takim jak światło, barwa, rytm, dźwięk, wartość rzeczy samej w sobie. Wybieram wyimki z rzeczywistości, zestawiam wobec siebie, w milczeniu. Dotykam, badam, odnotowuję, zaprzeczam projektowaniu zdarzenia. Rejestruję. Zawieszam obiekty w przestrzeni. Bez definicji, bez kategorii, bez podziałów. Rozpoznaję obrazy niosące dla mnie znamię, pewnych przeczuć i powidoków. Interesują mnie pytania, nie odpowiedzi. Interesuje mnie proces, nie efekt końcowy. Pracuję w obszarze różnych mediów dotykając zarówno materialnej jak i pozazmysłowej rzeczywistości. Eksplorując rzeczywistość poszukuję otworów i kanałów prowadzących do miejsc, które najtrudniej nazwać. Szukam błędów i zaburzeń. Szukam ruchu, przepływu informacji, ścieżek światła i przestrzeni dla oddechu. Sztuka jest naturalną przestrzenią życia, układem odniesienia, transformacją medium. Nikt ani nic nie jest od niej oddzielone, wszystko jest samo-uzupełniającą się formą. Począwszy od ciała, zmysłowości, namacalności rzeczy i zjawisk po świat czysto wyobrażeniowy. Czucie i widzenie staje się tworzeniem, budowaniem obrazu życia.

 

(ENG)

Born in Poland. Graduated from the Academy of Fine Arts in Katowice PL (Intermedia and Digital Techniques Studio) and the Faculty of Arts at the Pedagogical University in Cracow PL (Litography Studio), both diplomas with distinction. She’s focus on the process; of creating, feeling, in nature and life in general. Her pieces are in between various disciplines: printmaking, painting, photography, sound and site-specific installations, oscillates between analog and digital action. She works also with art theory, artistic education and the area of personal development. From 2010 until 2013 an assistant in the Department of Printmaking and Drawing at the Pedagogical University in Cracow. Led authorial interdisciplinary workshops for children, adults and teenagers in public museums and institutions. She presented individual shows and took part in group exhibitions.

„It is merely a fragment of reality. Just a few objects which might be unable to exist in a realm different from their own. Just a couple of images that through their own presence evoke, subtly rouse, maybe even animate, present something incommunicable – the space of the invisible, of something that cannot be specified in certain place and the point of view time, of something undergoing continual change and movement, illusion and aberrations, something dependent on both ever changing category of ‘I’ and light in which it moves. The open territory of elusive meanings. Undulation. Internal cartography of the unsignified. The subjective choice of the moments of experience which fail to ever become external except for the possible afterimage. The record of communing with, towards, inside, beside, between. Of the presence and the lack thereof. Of being here, being there, somewhere. Of not being. Without neither beginning nor end. I look into such phenomena as light, hue, rhythm, sound, the value of the thing itself. I focus on excerpts from reality, juxtaposing them, in silence. I touch, study, take note of them, rejecting the urge to design the event. I just register, hang up the objects in space. Free of definition, of categorization, of divisions. I recognize images carrying certain stigma of premonitions and afterimages. I am more interested in questions than answers. More invested in the process, not the final effect. I work with different media touching on both material and extrasensory reality. By exploring reality, I look for openings and canals leading to places that escape all names. I am on the lookout for mistakes and disturbances. For movement, the flow of information, paths of light and breathing space. The art is a natural space for life, the reference system and the transformation of medium. Within its realm, nobody and nothing is separate, everything  – body, sensuality, tangibility of things and phenomena; purely imaginative world – is a self-complementing form. Feeling and seeing become creative process, the building of life image.”