facebook

od web kde
Miroslav Konderla leden knihovna
Szaweł Płóciennik 5. 2. – 2. 3. knihovna
Vojtěch Kovařík 5. 2. – 5. 3. kulturní dům
Viktor Kopasz 7. 3 – cca 12. 4.
www.kopasz.cz
knihovna
Rebeka Racz cca 15. 3. – 27. 4. www.rebuceramics.squarespace.com kulturní dům
ZUŠ cca 26. 4. – 25. 5. knihovna
Tadeáš Kotrba cca 4. 5. – 15. 6. www.tadeaskotrba.com kulturní dům
Viktor Frešo  cca 7. 6. – 20. 7.  www.viktorfreso.com  knihovna
Kruhy Umění  červenec srpen  kulturní dům
Přines a vystav!  srpen  knihovna
Agata Zbylut  září http://agatazbylut.art.pl/  kulturní dům
Přidalovi  září  knihovna
Linda a Daniela Dostálkovy cca 19. 10. – 30. 11. http://www.dostalkova.com knihovna plus kulturní dům
erasmus plus  knihovna
exteriér: Mario Sikora