dvojitá dávka umění: Luďek Rathouský / Andrzej Tobis

17/03/2015 - 26/04/2015
KD Trisia nám. Svobody 526 Třinec, 739 61
výstava maleb Luďka Rathouského a fotografií Andrzeje Tobise

2 výstavy                         (17. 3. – 26. 4. 2015)

2 umělci                           (Luděk Rathouský a Andrzej Tobis)

2 prostory                        (knihovna a kulturní dům)

2 vernisáže v jeden den  (úterý 17. 3. od 17 a 18 hodin)

 

 

Luděk Rathouský

Airbus A300 B2 byl sestřelen, nemysli na to, že toho budeš litovat

 

Galerie města Třince (v kulturním domě), vernisáž výstavy se uskuteční v úterý 17. 3. v 17 hod.

 

Luděk Rathouský navazuje na své gotické abstrahované cykly a zabývá se atributy současnosti a národní identity v různých kontextech. Téma měny mu slouží jako zástupce kolektivní paměti a konkrétní historické situace, která se mísí s přítomností a mnohoznačným pocitem nostalgie, která se stává významným symptomem doby, stejně jako fenomén užívání informací a faktů, získávaných z internetu.

 

(Kateřina Štroblová, kurátorka výstavy)

 

Rathouský se narodil v roce 1975 v Broumově. Vystudoval AVU v Praze (1999-2005). Vede Ateliér malby na FAVU v Brně. Kromě samostatné tvorby se věnuje také tvorbě skupinové jako člen umělecké skupiny Rafani. Rathouský se zabývá převážně malbou a v tomto médiu se věnuje reflexi aktuální umělecké i společenské problematiky. Jeho uvolněný malířský rukopis a sklon ke komiksovému ztvárnění událostí nebo stavů odlehčuje vážnější zaujetí, jakými jsou komentáře k masovým médiím, obraz násilí v současné společnosti, recyklování hodnot křesťanského odkazu, kritika produkce a komerčnosti umění. Potměšilá ironie je spojným prvkem mezi vizuální podobou díla a jeho konceptuálním záměrem. Pravděpodobně nejintenzivnějšími jsou obrazy, které rezignují na společenskou aktuálnost a noří se do umělcova emočního světa. Pomocí různých malířských technik, výrazů vytvořených světelnou atmosférou nebo neidentifikovatelnými objekty uspořádává vnější náladu obrazu. Jeho vnitřní logika nechává zaznít jednoduchým prostorovým schématům, která kromě neoznačující představy mají i symbolický charakter. Vystavuje u nás i v zahraničí. Žije a pracuje v Praze.

 

Více informací o autorovi: http://www.ludekrathousky.cz/

 

__________________________________________________________________________________

 

Andrzej Tobis

A-Z (Vzdělávací výlohy)

 

Galerie města Třince (v knihovně), vernisáž výstavy se uskuteční v úterý 17. 3. v 18 hod.

 

Polský umělec narozený v roce 1970 ve Wieluni. Vystudoval Akademii výtvarných umění v Katovicích, od roku 1996 je zde pedagogem a od roku 2009 vede ateliér malby. Zabývá se hlavně malbou a fotografií. Od roku 2006 roku pracuje nad utopickým konceptuálním projektem A-Z (Vzdělávací výlohy) – jedná se o rekonstrukci ilustrovaného polsko-německého slovníku Bildworterbuch Deutsch und Polnisch – publikovaného v Lipsku v 50. letech minulého století. Tobisovy fotografie, provedené na základě slovníkových ilustrací, nejsou zinscenované, ale nalezené „v terénu“ – jejich pozadím je především chaotická městská krajina současného Polska, většinou Horního Slezska. A-Z je projektem otevřeným a utopickým: vzhledem k jeho rozsahu – desítky tisíc hesel k „nalezení v terénu“ a k jejich archivaci – je nemožné ho dokončit. Ovšem, jak říká sám autor, je to stále konceptualismus s lidskou tváří. Jeho práce byly vystaveny na mnoha samostatných i skupinových výstavách v Polsku i v zahraničí. Projekt A-Z bude mít v Galerii města Třince českou premiéru. Tobis žije a pracuje v Katovicích.

 

Více informací o projektu:  http://aztobis.beczmiana.pl/