Plán výstav 2022

únor-březenDavid Vojtuš

březen-dubenZai Xu

květen-červen – Joanna Imielska

červen-srpen – Rudolf Štafa

září-řijen – Juliana Hoschlová

listopad-prosinec – Oto Hudec