Plán výstav 2022

únor-březenDavid Vojtuš

březen-dubenZai Xu

květen-červenJoanna Imielska

červen-srpenRudolf Štafa

září-řijenJuliana Höschlová

listopad-prosinec – Oto Hudec