Přednáška z cyklu „Průzkum současného umění“
Přednášející: Martin Drábek

Přednáška se koná díky finanční podpoře Ministerstva kultury.
Vstupné: 50Kč

Atmosféra uvnitř umělecké scény se za poslední dva roky změnila. Příčiny této změny je nutno hledat zejména v radikalizujícím se společensko-politickém kontextu a stále zřetelnějších důsledcích environmentální krize. Umělci tak zásadně přehodnocují svůj vztah ke společenské odpovědnosti, znovu je problematizováno umělecké dílo jako produkt a diskutována je například, zejména z feministické perspektivy, role a vnitřní fungování uměleckých institucí. Jedním z přirozených důsledků těchto změn pak je, že vztahy mezi jednotlivými frakcemi uvnitř umělecké scény jsou mírně řečeno napjaté.

_________________________________________________

Martin Drábek
Narozen 1976, je historik umění, vystudoval na Filozofické fakultě UP v Olomouci. Působí jako pedagog dějin umění na SUŠ Ostrava. Zajímá se zejména o vizuální umění 20. a 21. století. Ve svých textech se také věnuje metodologické problematice kritického psaní o umění. Upřednostňuje interdisciplinární přístup a hledání nových možností interpretace.