Přednáška se bude konat ve velkém sále Knihovny Třinec (Lidická 541).

Viktor Čech (* 1980 v Táboře) působí v oblasti kritiky, kurátorství a teorie současného umění. Vedle publikování v řadě periodik (Artalk.cz, Art & Antiques, Flash Art, A2 aj.) se ve svých kurátorských projektech věnuje otázkám tělesnosti, performativity a choreografických struktur. Touto tematikou se rovněž zabývá z pohledu historika umění v umění 20. století. S tím pak souvisí i jeho kritický a teoretický přesah do oblasti současného tance a experimentálního divadla.

Jako kurátor se podílel na provozu několika galerií (např. Karlin Studios). Realizoval řadu kurátorských projektů v ČR i v zahraničí (z novějších například „Movere“, Dům umění města Brna, 2016, „Mysl je sval“, MeetFactory, 2013 či experimentální projekt „Je ne travaille jamais“ v INI Gallery, 2014). V letech 2005–2015 byl organizátorem a kurátorem přehlídky současného videoartu Videokemp. Působí jako pedagog na Katedře výtvarné výchovy Pedagogické fakulty UK v Praze. (zdroj: Artlist.cz)

 

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury.