3. přednáška z cyklu „Průzkum současného umění“ se bude konat 3. 12. v 18:00 ve velkém sále Knihovny Třinec.

Přednášející:
Martin Drábek
Narozen 1976, je historik umění, vystudoval na Filozofické fakultě UP v Olomouci. Působí jako pedagog dějin umění na SUŠ Ostrava. Zajímá se zejména o vizuální umění 20. a 21. století. Ve svých textech se také věnuje metodologické problematice kritického psaní o umění. Upřednostňuje interdisciplinární přístup a hledání nových možností interpretace.