Agata Agatowska: Double Story

15/10/2015 - 06/12/2015
Galerie města Třince KD Trisia nám. Svobody 526 Třinec, 739 61

Výstava se uskutečnila ve spolupráci s Galerií Bielskou BWA v Bielsku-Biale.

Agata Agatowska se narodila v roce 1976 v Osvětimi. Vystudovala AVU ve Wrocławi (2001) a AVU v Düsseldorfu (2012). Autorka 13 samostatných výstav, účastnila se více než 50 skupinových výstavách v Polsku, Německu, Velké Británii a USA. Je laureátkou Ceny města Osvětimi v oblasti kultury (2013); Ceny Darmstädter Sezession (Darmstadt, 2008); Grand Prix Bienále mladého umění Rybie Oko 5 (Baltická galerie současného umění, Słupsk, 2008). Žije a pracuje v Osvětimi a v Kolíně nad Rýnem.

V Galerii města Třince bude realizována druhá část projektu Infinity – Shadow of the Hand / Nekonečno – Stín ruky, který byl zahájen v Bielské BWA v Bielsku-Bialé. Tento projekt doplní i sochy z jiných cyklů. Proto byl vybrán název výstavy Double Story (dva příběhy, dvoje vyprávění).

V projektu Infinity – Shadow of the Hand / Nekonečno – Stín ruky sochařka realizuje řadu soch z tmelu (pryskyřice), vycházejících z plochých, prchavých stínů, které přenáší trojrozměrnou skutečnost. Socha, která byla na začátku realizace projektu vytvořena z hliníku, je ztvárněním autorčiny ruky. Agatowska v Galerii BWA v Bielsku-Biale odlila první stín ruky do pryskyřice. Další socha-stín bude vytvořena dalším odlitím stínu, který vrhá předchozí socha, tentokrát už přímo v třinecké galerii. „Tento projekt je pokusem představit pomocí sochy to, co nemůžeme plně pochopit ukončenou existenci jednoho člověka. Vztahuje se k tvaru vesmíru, nekonečnu – pojmu, který prostupuje měnící se realitu. Nemateriální tvar oddělený od podkladu začne svou skutečnou existenci. Na základě plochého obrazu byl vytvořen prostorový objekt, materiálně a reálně. Je současně stopou prostoru, ve kterém vznikl, samostatnou sochou i začátkem další. Při realizaci jsem použila světlo žárovky, díky kterému povstaly stíny. Instalace bude sbírkou konstantního světla, stínů a soch. S každou výstavou bude sbírka růst. Pojem nekonečna je roztažen na neustálý růst: počet nově vytvořených soch, počet míst – galerijních prostor, které se budou podílet na projektu a neurčitého času. Nepředvídám ukončení projektu. Samotný koncept, jako celek, mi připomíná expandující vesmír. Sochařské objekty rostou, stávají se stále větší a abstraktnější. Následuje přechod od realismu k abstrakci v jedné práci, aniž by se narušila logika nebo styl“- popisuje svůj projekt Agata Agatowska.

Více informací o autorce: agataagatowska.eu

Více informací o Galerii Bielska BWA : galeriabielska.pl

(foto: Krzysztof Morcinek)