o nás

Představení

Galerie města Třince je specializovaným pracovištěm Knihovny Třinec, která je příspěvkovou organizací města Třince. Galerie města Třince vznikla k 1. 4. 2012 s cílem vytvořit v Třinci profesionální výstavní prostor s kurátorským programem.

 

 

Poslání galerie

Zpřístupňujeme veřejnosti výsledky tvůrčí činnosti z oblasti současného umění. Galerie nevytváří vlastní sbírky, realizuje výstavy zapůjčených děl. Slouží občanům města Třince a přilehlého regionu.

Posláním galerie je:

  • napomáhání kulturnímu rozvoji města Třince, podněcování zájmu veřejnosti o umění;
  • poskytování příležitosti pro osobní tvůrčí rozvoj, povzbuzování imaginace a kreativity dětí a mládeže;
  • podpora uvědomělého přístupu ke kulturnímu dědictví a k hodnotám umění;
  • podpora dialogu mezi kulturami a kulturní rozmanitosti.

 

 

Vize

Galerie si klade za cíl návštěvníkům představovat a přibližovat široké spektrum forem a obsahů v současném umění, přimět je ke komplexnímu pozorování skutečnosti a zamyšlení se nad ní, otevírat před nimi nové obzory a vytvářet iniciativy směřující k překročení propasti mezi uměním a širokou veřejností. Důležitým aspektem této vize je snaha navazovat spojení také s lidmi, kteří nikdy s uměním do kontaktu nepřišli. Z toho důvodu hledáme cesty jak umění dostat z galerie také do ulic pomocí výstavních programů ve veřejném prostoru Třince.

 

 

Partneři