V rámci doprovodných programů připravujeme ke každé výstavě galerijní edukace pro školy. Jedná se o komplexní program vedený galerijní edukátorkou v prostorách galerie a reflektující vystavená výtvarná umělecká díla a jejich kontext. Jeho součástí je vždy komentovaná prohlídka výstavy a navazující výtvarný workshop. Naším cílem je zpřístupnit tímto způsobem svět (nejen) současného výtvarného umění mladým lidem a vytěžit pro ně z tohoto setkání maximum. Při edukacích uplatňujeme maximálně vstřícné metody a formy zážitkové pedagogiky.

Na místě výstav jsou k dispozici vždy také edukační listy, které umožňují realizovat samostatné prohlídky. Prostřednictvím úkolů listy provází studenty výstavou a inspirují je k tematickému tvoření.

K vystavovaným (i dalším) tématům pak nabízíme rovněž realizaci edukačních workshopů vedených galerijní edukátorkou přímo ve školách.

Pro konkrétní podobu a termíny edukací nás kontaktujte mailem či telefonicky.

Edukace jsou přizpůsobeny všem věkovým kategoriím a jsou zdarma.

 

 

 

Kontakt:

Veronika Chmelařová

e-mail: chmelaroveronika@gmail.com
mobil: +420 774 176 341

Veronika Chmelařová vystudovala historii a dějiny výtvarného umění na Univerzitě Palackého v Olomouci. Působila jako muzejní pedagožka a kurátorka sbírky umění v Muzeu Těšínska. O českém výtvarném umění napsala knihu pro děti a popularizaci umění mezi dětmi i dospělými se nyní věnuje jako lektorka a galerijní edukátorka.

Obsazenost edukací ve výstavním prostoru v Knihovně Třinec:
23. 4. 13.30–15.00
30. 4. 8.30–10.30 / 13.30–15.00
2. 5. 9.00–11.00
9. 5. 13.30–15.00
13. 5. 12.00–13.30
14. 5. 9.30–11.15 / 12.10–14.10
15. 5. 9.00–10.30 / 13.20–14.30
16. 5. 11.00–12.30
17. 5. 11.00–12.30
22. 5. 11.00–12.30
24. 5. 11.00–12.30
28. 5. 12.00–13.30
29. 5. 12.00–13.15