Připravované výstavy 2024

únor-březen Kurátorský projekt Ladislava Szpyrce: Iniciály
 
duben-červen Jiří Šigut  
červenec-srpen Barbora Trn a Lucia Bergamaschi  
září-řijen Andreas Gajdošík  
listopad-prosinec Veronika Žilinská