ATELIÉR OBALOVÉHO A KNIŽNÍHO DESIGNU KATEDRY GRAFIKA A KRESBA NA FAKULTĚ UMĚNÍ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ: Ostřinec

13/12/2016 - 27/01/2016
KD Trisia nám. Svobody 526 Třinec, 739 61
kolektivní výstava ilustrací, knih, objektů

Výstava Ateliéru obalový a knižní design katedry Grafika a kresba na Fakultě umění Ostravské univerzity v Ostravě představí průřez prací studentů a absolventů posledních let. Je koncipována tak, aby divák mohl bez bariér nahlédnout do knih, které jsou stěžejním fenoménem ateliéru. Současně prezentuje grafické, prostorové a ilustrační projekty, které vznikají jako nedílní součást studia.

 

O připravované výstavě svých studentů říká vedoucí ateliéru doc. PhDr. Eliška Čabalová: „Představí médium papír ve všech jeho užitných rovinách. Jako materie, na které profilují ostatní výtvarné obory a současně také jako samostatný Art paper v roli nosného média se všemi svými vizuálními a haptickými vlastnostmi, které význam slova papír posunují do oblasti tvůrčích autorských knih či objektů.“

 

Informace o ateliéru:

https://fakultaumeni.osu.cz/index.php?ktg=25