Břetislav Malý: Barva místa

12/05/2016 - 30/06/2016
KD Trisia nám. Svobody 526 Třinec, 739 61
výstava obrazů

Břetislav Malý: Barva místa.
Galerie města Třince (kd), vernisáž ve čtvrtek 12. 5. v 18:00

Břetislav Malý, malíř působící jako asistent ateliéru Petra Kvíčaly na Fakultě výtvarných umění, představí v Galerii města Třince výběr z cyklu Barva místa. Pod kurátorským vedením Jana Zálešáka byl cyklus poprvé představen v Richard Adam Gallery – Galerie na mostě.
V Galerii města Třince bude vystaven cyklus zabývající se kontextem barev mezi sebou ve vztahu malby a konstrukce obrazu. Barva místa je jednou z výstavní série, kterou Malý věnoval volnému dialogu s texty Ludwiga Wittgensteina.
Galerie města Třince projevila zájem o vystavení „Barvy místa“ Břetislava Malého z toho důvodu, že je cyklus pojat podobně jako šňůra koncertů, z níž každé představení nabízí nové pojetí a ztvárnění Wittgensteinových textů o barvě v podobě pečlivě připravené instalace[WU1] .
Důvod vystavit zmíněnou sérii v Galerii města Třince znovu po jejím uvedení v Richard Adam Gallery je paralelně probíhající výstava Břetislavovy následné tvorby k tomuto tématu, která probíhá v Galerii města Blansko. Tím vzniká zajímavá paralela a dialog se otevírá znovu.
Ti, kteří práci Malého znají, si již delší dobu mohou všimnout tendence, se kterou obrazy vytváří. Obrazy můžou diváky z počátku odrazovat buď potlačenou, nebo naopak přehnanou barevností. Tyto obavy vznikají z toho, že vnímání díla nebude příjemným procesem. Hnědá a lomená zelená monotónnost se zdá být opakem toho, oč by malíř usiloval na cestě za libostí. Brzy ale zjišťujete, že obraz, jenž se jeví na fotografii anebo z většího odstupu neatraktivně, okouzluje detaily barevné fyzičnosti v přímém kontaktu.
V Malého práci je patrný zájem o komplexnost vztahů malby a obrazu s důrazem na přirozenost.
Co jsou to barvy? Slovo s tak širokým rozsahem, jako barva, závisí na kontextu. Barvu můžeme chápat jako vjem v našem oku, který je tvořený světlem. Pro Břetislava Malého slovo barva znamená však něco jiného, než pouhý optický zážitek. V jeho tvorbě barva vystupuje jako velmi fyzický materiál zastoupený nátěrovou hmotou. Právě v tomto kontextu s barvou pracuje, tedy jako s materiálem, který roztírá po plátně štětci. Malý si ve zmíněném kontextu klade otázky vztahu barvy k podkladu. Uvědomuje si hmotnost barvy a uplatňuje při jejím roztírání odpovídající sílu. Tahy nezaměňuje za gesta, ale právě naopak zpřítomňuje jejich závažnost. Kompozice pouze vznikají na základě jednoduchého křížení štětců, které naráží na konstrukci rámu a protlačují plátno. Komplexnost je podmíněná vztahy povrchu, konstrukce a námětu.
Více informací o autorovi: www.bretislavmaly.com