Bylo Nebylo, Napoli, Upupæpop, uutěrky: Moji přátelé

08/06/2021 - 31/08/2021
Knihovna Třinec Lidická 541 Třinec, 739 61

výstava malých grafických studií a nakladatelství

Kurátorka výstavy: Pavla Krkošková
 
Vystavující:
Nakladatelství ByloNebylo www.bylonebylo.com
Grafické studio, tiskárna a nakladatelství Upupeapop
https://www.upupaepop.cz/onas
Nakladatelství Napoli
Grafická dílna Uutěrky
http://uuterky.net/
Skupinová výstava malých nakladatelů a tiskařských studií. Výběr je zaměřen na skupinky ilustrátorů, typografů, grafiků, kteří si svoje knihy navrhují, kreslí nebo píší a někdy i tisknou a vážou. Pokud se rozhodnou vydat nebo vytisknout nějakého autora většinou zamíří na neprobádaný terén a jejich vodítka podléhají výhradně jejich osobnímu ladění a názoru. Tím se často dostávají někam mimo všeobecný vkus, ale také finanční profit. Proč to dělají? Co je výsledkem?
….Mohou si dovolit vydat Krásný propadák.
….Vznikne vzácná spolupráce, kdy je špína ručního tisku tím, co komunikuje a souzní (říkají o své práci).
Básník Jakub Deml nazval svou sbírku Moji přátelé. Jde o herbář rozhovorů s lučními květinami. Já si jeho název vypůjčuji pro skupinovou výstavu, která chce být drobným herbářem na poli knižního vydavatelství a ručního tisku. Nacházíme se v sekci křehkých, místy až ohrožených druhů. Setkání s některými druhy může být pozoruhodné, ale možná byste si ho v knihkupectví ani nevšimli, možná může být i poslední. (Pavla Krkošková)
——————-
Bibliodiverzita je komplexní soběstačný systém vyrávění, psaní, vydávání a jiné produkce ústní slovesnosti a literatury. Spisovatele a producenty lze přirovnat k obyvatelům ekosystému. Bibliodivezita přispívá k prosperující, živé kultuře a ke zdravému ekosociálnímu systému.
O bibliodiverzitě je užitečné uvažovat jako o perspektivě zdola. Kořeny kultury jsou stejně jako kořeny starých stromů v úrodné půdě velmi hluboké. V průběhu času vznikla bohatá vrstva vědění, a nemůže-li strom do této půdy zapustit kořeny, uhyne kvůli nedostatku živin. Strom však není na světě sám. Vzájemnými vztahy je provázán s množstvím organismů, rostlin a zvířat kolem sebe.
Ekosystém je biodiverzní, pokud je v „dynamické rovnováze“, tedy pokud jej žádný druh nezaplavuje a neovládá na úkor jiných. Také ekosociální systém je v dynamické rovnováze pouze tehdy, dostává-li se ke slovu množství různorodých hlasů. Jakmile bude životní prostředí ovládnuto globálním zemědělstvím, velkochovem, zemědělským podnikáním a geneticky modifikovanými potravinami, dojde k homogenizaci ekosystémů. Tyto nepříznivé dopady s sebou přináší globalizace. Podobně v ekosociálním systému vedostatečná diverzita médií a koncentrace valkých nakladatelských domů a knižních řetězců omezuje možnost, že se ko slovu a do knih dostanou různorodé hlasy. Takové ekosystémy se pak stávají „itelektuálními monokulturami“ a jsou stjně ničivé jako zemědělské či zbrojní monokultury. Pokud sociální prostředí zaplaví epistemologické monokultury (jednotlivé hlasy říkají totéž), ztrácí se dynamická rovnováha a ti, kteří chtějí říci něco nového nebo jiného, jsou opomíjeni. V tomto kontextu je nejprve nutné hledat přístup, který zdůrazňuje intelektuální rozmanitost neboli multiverzitu. Má-li se dařít intelektuální rozmanitosti, je nutný i rozvoj nakladatelské činnosti, a právě v této oblasti potřebujeme přístup, který klade důraz na rozmanitost knižního trhu, tedy na bibliodivezitu.
(Citace z knihy Bibliodiverzita: Manifest nezávislé nakladatelky / Susan Hawthorne /nakladatelství wo-men 2018)
Bylo nebylo / www.bylonebylo.com
Spíše než žánr charakterizuje nakladatelství poetický jazyk, hravá forma a touha sdělovat a sdílet. Více se meze nekladou. Vydáváme poezii, ale i autorské knihy, knížky pro děti i beletrii pro dospělé. Naše knihy vznikají pod rukama několika autorů, jsou pečlivě upravené a nezřídka ručně vázané. Vyjma internetových stran je najdete také ve vybraných knihkupectvích a galeriích.
Redakce, grafika, realizace: Anna Pleštilová
Redakce, distribuce: Helena Černohorská
Ateliér NaPOLI tvoří Martina Kupsová a Alžběta Zemanová. Věnují se papírovým hrám a systémům, rozvíjejí knižní kulturu a grafický design.
Uutěrky / uuterky.net
Uutěrky jsou malá grafická dílna sídlící v podhůří Beskyd. Její zakladatelé Martin a Pavla Krkoškovi si ji zařídili svépomocí a dílna se tak stala výchozím bodem pro jejich společnou tvorbu. V dílně vznikají nízkonákladové publikace, skládačky, potisky na trička, naučné tabule, plakáty i grafiky. Rádi také spolupracují se spřátelenými kulturními organizacemi, umělci či jinými institucemi, se kterými nachází společnou řeč a ladění na podobnou vlnu. Je pro ně podstatné i zapojování se do lokálního dění v Návsí a okolí.
Specifikací dílny je zaměření na sítotisk.
Upupaepop / www.upupaepop.cz
Upupæpop je grafické studio, tiskárna a nakladatelství. Tiskárna studia Upapæpop vznikla jako experimentální prostor pro ruční tisk a malonákladovou výrobu produktů z papíru, látek i netradičních materiálů.
Středobodem dílny je plně vybavená knihtiskárna s více jak 70 kasami původních českých písem pro klasickou ruční sazbu od drobných tiskovin až po plakáty a stroji pro tisk z výšky do formátu A2 na různé druhy materiálů.
„Snažíme se o navázání na staletou tradici ruční sazby a tisku a o její aplikaci do současného grafického designu.“
Upupæpop jsou autorská i manželská dvojice. Eva Horská je ilustrátorka a grafička. Jakub Horský je grafik a tiskař.