Dveře grafiky dokořán

18/12/2014 - 16/01/2015
Galerie města Třince KD Trisia nám. Svobody 526 Třinec, 739 61

Výstava studentů ateliéru volné grafiky Fakulty umění Ostravské univerzity v Ostravě

Samostatný ateliér volné grafiky pod katedrou grafiky a kresby vznikl v roce 2007, v roce, kdy vznikla samotná Fakulta umění Ostravské univerzity. Tehdy byl tento ateliér pod vedením prof. Eduarda Ovčáčka, jenž se velkou měrou z kraje devadesátých let min. stol. přičinil o vznik vysokého výtvarného školení v Ostravě, tehdy ve formě katedry výtvarné tvorby pod fakultou pedagogickou. V současné době je vedoucím ateliéru doc. Zbyněk Janáček, jenž je zároveň i děkanem celé fakulty. Asistenty mu jsou proděkan dr. Marek Sibinský, Iva Krupicová a Pavel Albert.

Na výstavě studentů ateliéru volné grafiky, s názvem Dveře grafiky dokořán, je prezentovaná jejich aktuální tvorba. Výběr prací byl proveden s ohledem na kvalitu a rozmanitost jednotlivých výtvarných přístupů a postupů. Ateliér si klade za cíl vzdělávat studenty nejenom v klasických grafických technikách a tiskových technologiích nových, ale též v objektové či audiovizuálních tvorbě. Vždy je totiž kladen největší důraz na obsahovou složku daného výtvarného projektu a až poté dochází k jeho řešení v té nejoptimálnější technické a technologické podobě. Důraz je kladen na orientování se v samotné grafice, ale taktéž na uvědomění si širších výtvarných souvislosti s přesahy do jiných médií. A tak se na této výstavě může divák setkat s klasickými technikami, jakými jsou například tisk z hloubky, z výšky nebo tisk vyhotovený technikou sítotisku, tedy se serigrafií, a dále pak i s digitálním tiskem nebo závěsným objektem. Při práci se studenty se dbá na rozvoj jejich vůle k experimentu, ke vnímání možné chyby jako ideálního momentu k dalšímu rozvoji v jejich tvorbě, a k analýze dosavadních výsledků práce. Dochází zde k naplnění samotného názvu ateliéru, kdy ateliér volné grafiky, lze vnímat jako prostor, kde studenti svobodně ztvárňují své představy o světě, v diskuzích s pedagogy tříbí a stimulují své vlastní postoje a výtvarné názory.

(autor anotace: Pavel Albert)