Eduard Ovčáček: Digitální grafika

27/05/2013 - 23/06/2013
Galerie města Třince KD Trisia nám. Svobody 526 Třinec, 739 61

Ovčáček patří v českém poválečném umění k nejdůslednějším umělcům, zabývajícími se vztahem mezi písmem a obrazem, ale rovněž mezi písmem a plastikou nebo objektem či fotografií a v neposlední řadě také mezi tradiční a netradiční poezií.

Eduard Ovčáček se narodil se v roce 1933 v Třinci. V letech 1957–1963 studoval na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě a jako host v roce 1962 na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. Ve své tvorbě se zabývá malbou, grafikou, koláží, plastikou, vizuální a konkrétní poezií, lettristickou fotografií, akcemi a instalacemi a digitální grafikou. Ovčáček patří v českém poválečném umění k nejdůslednějším umělcům, zabývajícími se vztahem mezi písmem a obrazem, ale rovněž mezi písmem a plastikou nebo objektem či fotografií a v neposlední řadě také mezi tradiční a netradiční poezií. Na výstavě v Galerii města Třince představil svou nejnovější tvorbu.

Tisk digitální grafiky a práce pomocí počítačových grafických programů, na to navazující možnosti zasahovat do díla i klasickými technikami, mi skýtá nebývalou řadu překvapení pocit radosti i uspokojení z grafické tvorby, které mi nemohou klasické grafické techniky zprostředkovat. Kouzlo rukodílných klasických grafických technik pochopitelně nelze ničím nahradit, ale zde je nutno připomenout, že digitální grafika nechce suplovat staré grafické postupy. Pokud původní grafická tvorba vychází z vnitřního modelu autora, není důvodu k tomu, aby digitální grafika byla méně kvalitní než klasická média. Tisky si většinou realizují sám v nevelkých sériích a barevných variantách. Geometrie a racionální rozvrh kompozice jsou pro moji tvorbu zásadním výchozím aspektem. Vznikají tak nejen nekonečné série reálných tisků, ale rodí se i nové a nové grafické představy, které se mohou neustále rozvíjet, inovovat a proměňovat. Mým cílem je minimalizovaná grafická struktura, kterou lze nejlépe realizovat jen pomocí digitálního tisku.

(autorský komentář)