František Kowolowski: Ostrovy

23/01/2023 - 22/02/2023
vernisáž 23/1/2023 v 18.00 v KD Trisia

Výstava umělce Františka Kowolowského Ostrovy v Galerii města Třince ve výstavním prostoru v KD Trisia.

Kurátorka: Katarína Klusová

František Kowolowski (*1967) studoval v Ateliéru malby Jana Tarasina a Ryszarda Winiarskiego na Akademii výtvarných umění ve Varšavě. Věnuje se malbě, performanci, instalaci, videu a fotografii. Ve své tvorbě využívá také zkušenosti ze zákulisí uměleckého provozu. Zabývá se pomíjivostí, uměleckou recyklací, spojením věci s určitým místem a manipulací s jeho významem v daném kontextu. Profiluje se především v rámci ostravské scény, pro kterou je typická specifická forma umělecké subverze a ironie. Zkoumá možnosti vlastního tělesného nasazení umělce. Kromě samotné tvorby se intenzivně věnuje také kurátorské činnosti.

 

Projekt poukáže na formované limity uspořádání ne-míst, významů (sdělení) institucí a forem, které obecně jsou spojena s časovými zlomy, znaky a symboly. Prvním typem jsou heterotopie vyznačující se nepřetržitým shromažďováním časových artefaktů. Jedná se například o muzea či archivy (ibid.: 26)[1], které slouží jako shromaždiště, průnik všech časů v jediném prostoru, samy však stojí mimo ně. Ve světle tohoto uvažování je odraz, zrcadlo největší formou heterotopie v místě – nemístě, v realitě – mimo realitu. Taktéž autor nahlíží na autonomií prostoru, tělesnosti, či jazyka, které svým vymezeným uspořádáním vytváří vlastní „chaotický“ ostrovní habitat. Ne-místa jsou ustavována skrze texty, jazyk a symboly.

 

[1] Foucault, Michel. 1986. „Of other spaces.“ Diacritics 16 (1): 22-27.