František Lozinski o.p.s.: NOVÁ DOBA

15/01/2013 - 08/02/2013
Galerie města Třince KD Trisia nám. Svobody 526 Třinec, 739 61

Výstava umělecká skupiny založené v Ostravě v roce 2005 Jiřím Surůvkou (1961), Petrem Lysáčkem (1961) a Františkem Kowolowskim (1967).

Umělecká skupina založená v Ostravě v roce 2005 Jiřím Surůvkou (1961), Petrem Lysáčkem (1961) a Františkem Kowolowskim (1967). Charakteristika širokého spektra jejich aktivit ve zkratce zní: „Autoři ve své tvorbě často překračují zavedená klišé a umělecké obsahové standardy. Jejich výtvarný koncept se řídí snahou po sociální a hlavně bezprostřední mimoumělecké komunikaci s divákem. Skupina se snaží nacházet kriticko-ironický model současnosti.“

Základními uměleckými formami, které skupina využívá jsou performance, akce, umění ve veřejném prostoru, objekt, instalace, inscenovaná fotografie a další. Činnost skupiny navazuje na akce dvojice Lysáček – Surůvka, kteří společně vystupovali od roku 1985 nejdříve jako Předkapela Lozinski a později pod názvem Duo Lozinski. Společně také několik dalších let vystupovali v Surůvkově kabaretu Návrat mistrů zábavy, ve kterém se také zhruba kolem roku 2004 objevuje František Kowolowski. V tomto období totiž začíná se svou pedagogickou činností v ateliéru malby 2 na ostravské Fakultě umění. Ostravská Fakulta umění je místem, kde můžete potkat všechny tři členy, Petr Lysáček zde vede Ateliér intermediálních forem (a to už od roku 1994) a Jiří Surůvka spřízněný Ateliér nových medií (od r. 2003). Kromě skupinové tvorby, také každý z nich tvoří samostatně.

Umělci mají také silný vztah k našemu regionu, Surůvka s Lysáčkem pocházejí z Ostravy a Kowolowski se narodil v Třinci.