Iniciály

výstava prodloužena do 5/4/2024
KD Trisia

Kurátorský projekt Ladislava Szpyrce: Iniciály.

Přizvaní umělci: Karel Adamus, Irena Czepcová, Marie Butula, Bogusław Dziadzia, Pavla Krkošková Byrtusová, Martin Krkošek, Katarína Qi, František Kowolowski, Władysław Kubień, Dáša Lasotová, Lucie Žilák Labajová, Krystyna Pasterczyk, Adam Molenda, Pavel Noga, Magdalena Szadkowska, Aleš Szotkowski a Ladislav Szpyrc.

Vernisáž výstavy proběhne ve čtvrtek 15. 2. 2024 od 18.00 ve výstavním prostoru KD Trisia.

Výstava je prodloužena do 5. 4. 2024 a je otevřena od pondělí do pátku, od 8.00 do 16.00. Vstup je zdarma.

Společným tématem výstavy Iniciály jsou počáteční písmena jmen a příjmení vystavujících autorů, tedy iniciály nebo monogramy.

Úryvek z Wikipedie: Iniciála (z latinského initium „začátek“, ze slovesa in-ire, „vejít, vstoupit“) je v typografii první písmeno slova, které je výrazně odlišeno od ostatního textu velikostí, barvou nebo tvarem, někdy (hlavně v rukopisech, ale i ve starších tiscích) vybaveno i iluminací.
Obvykle bývá na začátku stránky, kapitoly nebo odstavce.
V předchozích desetiletích bylo časté iniciály jmen například vyšívat na kapesníky, košile a některé nekonfekční oblečení, cejchovat do kůže zavazadel atd.; nyní je tomu jen někdy, u dražší a na míru šité konfekce. Tyto (většinou ozdobné) iniciály jmen se nazývají monogramy.

V současnosti můžeme vidět práce s písmem a jeho dalším výtvarným zpracováním například u tvůrců vizuální poezie, v tvorbě typografických plakátů, logotypů, typografií knih a reklamě.
Písmeno a text je zde samo o sobě znakem, který je obohacený výtvarným obsahem. Je obrazem nebo výtvarným objektem.

Na této výstavě vidíme práce dvou generací. Vystavují zde umělci, kteří začínali tvořit před rokem 1989, a mladší generace umělců, která začínala s výtvarnou tvorbou po tomto roce. Všichni autoři tvoří v regionu Těšínska (Jablunkov, Třinec, Český Těšín, Cieszyn) nebo odsud pochází.

Projekt následně počítá s dalším pokračováním v galerii Půda v Českém Těšíně v roce 2025, kde dostanou možnost uvést své práce na téma Iniciály další umělci.