Jan Pfeiffer: POHYB / POHNI / V POHYBU

24/06/2021 - 27/08/2021
KD Trisia nám. Svobody 526 Třinec, 739 61

interaktivní výstava

Kurátorka: Andrea Kaňkovská
24. 6. – 27. 8. 2021
Galerie města Třince
Vernisáž 23. 6. 2021 v 17 hodin
 
Výstava Pohyb / Pohni / V pohybu tematizuje fyzický pohyb a jeho vizuální kontexty.
Pohyb je autorem v prostoru Galerie města Třince zkoumán a ohledáván v širokém spektru médií jako je kresba, animace, fotografie, objekt a instalace, performance.
Příprava na boj a vzrůstající napětí a agrese se překvapivě proměňuje ve společný organizovaný pohyb oplývající dočasnou krásou, který záhy zaniká. Oscilace mezi adrenalinem, nebezpečím a vizuální kvalitou pohybu, ladnou choreografií želez a těl. Na krátkou chvíli vyniká vizuální znak, ornament, aby záhy zanikl. Svědky tohoto jevu se můžete stát při vernisáži výstavy, kdy se performance odehraje.
 
Výchozím bodem pro zkoumání Jana Pfeiffera jsou kovové objekty Pohyb železa (2015), které proměňuje historické tvarosloví zbroje pro rytířská klání ve výtvarné artefakty, rekvizity akce. Tyto zbraně vytváří základní motiv výstavy, který je pečlivě zkoumán skrze pohyb s nimi a možnosti zachycení průběhu akce.
Velkoformátové tisky fotografií, kreseb a skic jsou doplněné o kresebný animovaný návod a video, které do prostoru výstavy vnáší pohyb viditelně. Prostoru galerie vévodí platforma – prostorové pódium, která umožňuje každému návštěvníkovi manifestovat pohyb vlastní zbrojí i tělem.
 
Galerie se na léto promění na náměstí (nebo jiný veřejný prostor pro demonstraci), hřiště i laboratoř. Stane se místem, které aktivuje návštěvníky, aby si pokládali otázky o hranicích vlastního chování a zkoumali pohyb svého těla i věcí.
 
Aktivaci návštěvníka podporuje také interaktivní zóna, která je kutilskou laboratoří, pracovnou se vzorníky materiálů, která umožňuje si vyrobit vlastní zbraň pro osobní performanci. Interakce s výstavou a vlastní manifestace pohybu umožňuje aktivní zapojení diváků všech kategorií, děti nevyjímaje.Jan Pfeiffer * 1984

Jan Pfeiffer se pohybuje napříč různými médii;věnuje se videu, fotografii, animaci či kresbě. U Pfeiffera se analytická zádumčivost nad historickými, politickými či sociokulturními jevy setkává s upřímnou fascinací mytologickou a náboženskou symbolikou.

Materiál ke zpracování si však autor nevybírá podle jeho relevance v historiografickém diskurzu. To, co jej primárně zajímá, jsou někdy téměř nepostřehnutelné mechanismy a konotace, které dané historické či společenské momenty utváří či obklopují.

Jazyk, kterým Pfeiffer vykládá eklektické příběhy vlastního uvažování, je abstraktní a často svébytně symbolický. Jeho základem však neustále zůstává lidské měřítko, které autor převádí jak do svých jednotlivých prací, tak do galerijního kontextu.

Studia:

2015  Doktorské studium, Karlova Universita, Pedagogická fakulta – KVV, Praha, Česká republika
2006 – 2011 Magisterské studium, Akademie výtvarných umění (AVU), ateliér Jiřího Příhody, Praha, Česká republika
2010 Cooper Union, New York, USA – semestrální stáž
2008 Akademie výtvarných umění (AVU), ateliér Zbigniewa Libery, Praha, Česká republika
2002 – 2005 Střední škola designu a umění, Praha, Česká republika
Vystavuje především v galeriích ČR, střední Evropy, ale i jinde po světě

Andrea Kaňkovská * 1977  / dříve Demek

Vystudovala FUD UJEP a FaVU VUT v Brně, kde postupně prošla ateliéry Design skla, Přírodní materiály a Sochařství. Už během studií se věnovala kurátorské činnosti zaměřené především na prostorovou a konceptuální tvorbu, spolupracovala například s Domem umění v Opavě, Domem umění v Brně (Kontejnery umění), Galerií Klatovy Klenová (Sympozium plovoucích objektů Art&Pond), GUM Studiem v rámci Mezinárodního Sochařského Biennále v Carreře, v Itálii (Transfer of location) aj.

Kromě kurátorské činnosti se v různých časových obdobích věnuje také pedagogické činnosti (vedoucí ateliéru Výstavnictví a prostorová tvorba na SŠUP v Jihlavě-Heleníně), a práci v galeriích (vedoucí Lektorského oddělení Moravské galerie v Brně nebo produkční ve Fait gallery), vlastní lektorské činnosti (Sochařská laboratoř), designu i umění.