Janek Simon: Průnik

08/09/2016 - 20/10/2016
KD Trisia nám. Svobody 526 Třinec, 739 61

multimediální výstava

Janek Simon je polský multimediální umělec narozený 1977. Vystudoval psychologii a sociologii na Jagelonské univerzitě. V letech 2001-2002 byl redaktorem „Ha, art“. V roce 2002 se jeho práce objevily na výstavě mladého polského umění novart.pl v Krakově (Bunkr Sztuki).

Janek Simon se na mezinárodní úrovni proslavil projektem „Nepřetržité rozhovory“, který vytvořil s kolektivem Slavs and Tatars , ve kterém se snaží o dialog, odehrávající se v různých zemích a oblastech (Polsko, Kyrgyzstán, Uruguay atd.). Cílem bylo navázat vzájemný vztah s diváky jakousi analýzou a polemikou o ideologických, politických a ekonomických otázkách nedávné historie a také geografie zemí slovanského původu. Společně tak vyplňují mezeru mezi teorií a uměleckou praxí a jsou zároveň permanentními výzkumníky a cestovateli, kteří spojují několik disciplín od performance, lidových technik až k intervencím ve veřejném prostoru.

V samostatné tvorbě Simon čerpá z moderních vědeckých poznatků, statistik a různých technologických objevů, které se snaží propojit s každodenní realitou. Tato fúze často dá vzniknout podivným DIY předmětům, které svou konečnou podobou vyvolávají pochybnosti o smyslu předcházejících úvah. Jeho postoj kritici umění označují za anarchisticko-individualistický.