Johana Pošová a Barbora Fastrová: Suchá handra na dně mořském

16/04/2018 - 17/04/2018
KD Trisia nám. Svobody 526 Třinec, 739 61

prostorová monumentální instalace

lifefindsawayproject.tumblr.com/

www.artlist.cz/johana-posova-108589

fotografgallery.cz/barbora-fastrova

www.artmap.cz/barbora-fastrova

 

 

Přestože se osud Johany Pošové a Barbory Fastrové zkřížil již v době studií Hellichovy střední průmyslové školy grafické a obě jsou absolventky Ateliéru fotografie pražské UMRUM, jejich spolupráce vznikla na výstavě v Berlínském modelu v Praze v roce 2014. Od té doby dvojice vytvořila několik výstav v Čechách i v zahraničí a zúčastnila se společné rezidence. Přestože se studium obou umělkyň týkalo především klasické fotografie, obě charakterizuje snaha toto médium překročit. Používají video, keramické objekty, performance, či poslední dobou více známé plastiky tvořené technikou papírmaše. Tato nenákladná technika jim dovoluje vyjadřovat se volně v prostoru hmatatelnými objekty větších měřítek, což dává obsahu jejich výstav určitý důraz. Tématem výstavy je totiž především ekologický apel na to, že člověk není v centru dění naší planety – jsme si rovni s ostatními živými organismy. I výstava v Galerii města Třince se života zvířat týká –  konkrétně těch v podmořském světě. V současné krizi nadmíry plastů v oceánech a umírajících korálových útesů je název výstavy „Suchá handra na dně mořském“ označením absurdnosti situace, ale i naděje.

 

Barbora Fastrová (*1988)

Vysoká škola umělecko průmyslová, at. Fotografie 2008-2015

Stáž at. Sochařství (PUCP Lima) 2013

Stáž at. Sochařství (Vysoká škola umělecko průmyslová) 2012

Střední průmyslová škola grafická, Fotografie a média 2004-2008

Johana Pošová (*1985)

Vysoká škola umělecko průmyslová, at. Fotografie 2005-2011

Stáž at. Fotografie (Academia de Bellas Artes Valencia) 2008

Stáž at. Animace (Vysoká škola umělecko průmyslová) 2007

Střední průmyslová škola grafická, Fotografie a média 2001-2005