Julia Gryboś a Barbora Zentková: One Knot After Another

10/05/2021 - 16/06/2021
KD Trisia nám. Svobody 526 Třinec, 739 61

prostorové instalace

Výstava prodloužena do 16. 6. 2021

One Knot After Another je první sérií figurálních děl polsko-slovenské umělecké dvojice Julie Gryboś a Barbory Zentkové, aktuálně žijících a působících v Berlíně. Projekt původně vznikl pro slovenskou galerii HotDock Project Space v Bratislavě a je zároveň kontinuálním pokračováním výstavy Tiredness Quotes v pražské Karlin Studios.

Autorky se dlouhodobě zabývají různými fenomény v kontextu pozdního kapitalismu jako například únavou a vyčerpáním spojenou s neustále narůstajícím tlakem na výkon jednotlivce a pod. Prostřednictvím mnoha médií budují specifické situace/prostředí jejichž ústřední významovou linii často tvoří samotné materiály, resp. jejich původ. Také v instalaci One Knot After Another autorky používají částečně recyklovaný materiál – mobiliář a nástěnný závěsný systém pocházející ze zkrachovalých maloobchodů. Společně se tkanými motivy z ručně barvených vláken a přízí poukazují na spletitou povahu sociálně – ekonomických struktur a tržních mechanismů dnešní společnosti.

https://www.zentkova-grybos.com/
https://www.instagram.com/juliagrybos.barborazentkova