Karel Adamus: Vizuální poezie

06/09/2021 - 28/10/2021
KD Trisia nám. Svobody 526 Třinec, 739 61

kresby, objekty

neumět anebo umět co jevíc?

vracet se nebo odcházet co je lepší?

bát se smrti nebo přát si smrt co je horši?

(Z knihy Měkké dno Karla Adamuse)

 

Karel Adamus (1943) básník a výtvarník, výrazný autor vizuální poezie. Žije v Třinci. Od roku 1970 uspořádal řadu samostatných výstav, mnoha kolektivních se účastnil a od téhož roku publikuje v časopisech a antologiích práce věnované konkrétní poezii, Vytvořil několik cyklů vizuálních básní: Cigaretové básně (1969–1970), Pohyblivé básně (1970–1971), Básně partitury (1973–1976), Větrné básně (1983–2007) atd.

Karla Adamuse jako autora vizuální poezie do širšího povědomí uvedl začátkem 70. let teoretik a umělec Jiří Valoch. Valoch jej také spolu s dalšími umělci tvořícími na periferii zařadil do tzv. Brněnského okruhu. Hlavním pojítkem mezi těmito autory byla právě konceptualizace tvorby, akcent na vizuální a experimentální poezii a procesuálnost díla.

 

 

Vystavující: Karel Adamus

Kurátorka: Katarína Klusová

Vernisáž: po 6. 9. v 18.00

Výstavu je možné navštívit od 7. 9.–28. 10. 2021

Adresa: Nám. Svobody 526, PTřinec Otevřeno: po–pá: 9.00– 17.00 so–ne: 14.00–17.00

Vstupné je dobrovolné.

Výstava vznikla za finanční podpory Ministerstva kultury ČR.

www.galerietrinec.cz

———————————

to know or not to know what is more?

to come back or to leave which is better?

fear of death or wish for death what is worse?

(Written by Karel Adamus in the book The Soft Bottom)

Karel Adamus (1943) is poet, artist and prominent author of visual poetry. He lives in Třinec. Since 1970 he has organized a number of solo exhibitions, participated in many group exhibitions and since the same year has published works devoted to specific poetry in magazines and anthologies. He has created several cycles of visual poems: Cigarette Poems (1969-1970), Moving Poems (1970-1971) (1973-1976), Wind Poems (1983-2007) etc. Theorist and artist Jiří Valoch introduced Karel Adamus as an author of visual poetry to the wider region in the early 1970s. Valoch, together with other artists working on the periphery, included Karel Adamus in the so-called Brno circle. The main link between these authors was the conceptualization of the work, the emphasis on visual and experimental poetry and the processuality of the work.

Exhibitor: Karel Adamus Curator: Katarína Klusová Opening: Mon Sep 6 at 6 PM. The exhibition can be visited from 7 September to 28 October 2021 Address: Nám. Svobody 526, Třinec Open: Mon – Fri: 9 AM–5 PM Sat – Sun: 2 PM–5 PM Admission is voluntary.

The exhibition was created with the financial support of the Ministry of Culture of the Czech Republic.

www.galerietrinec.cz