Kolektivní výstava: Dobro a zlo

01/09/2017 - 13/10/2017
KD Trisia nám. Svobody 526 Třinec, 739 61

kolektivní výstava v rámci výzvy "Přines a vystav"

Dualismus se v náboženství objevuje jako víra v protiklad dvou principů, nejčastěji dobra a zla, na všech úrovních skutečnosti, včetně kosmologické, antropologické a etické.
Umělecké vyjádření na této výstavě slouží profesionálním a amatérským umělcům jako univerzální jazyk, jímž se tento fenomén snaží znázornit.
Ačkoliv se „dobro“ a „zlo“ v našem slovníku vyskytuje s určitou suverenitou a nádechem jistoty v pravdivost vlastního chápání těchto pojmů, je zřejmé, že naše pojetí těchto slov se liší v mnoha ohledech.

Protiklady.

Dobro a zlo.

Vysoké a nízké umění.

Přijetí a odsouzení.

Tendence k hierarchickému dělení umění na vysoké a nízké žánry nebo vysoké a nízké umělecké druhy se vyskytuje v dějinách západní kultury průběžně od dob renesance až do 18. století. Vysoké a nízké umění je stavěno do protikladu na základě odlišné umělecké hodnoty, početnosti publika a jiného způsobu prezentace. Vysoké umění tak můžeme charakterizovat jako umění, které není vyráběno masovou technologií, kde je každý předmět originál. Dále ho charakterizuje, že je určeno pro úzký okruh lidí a vyznačuje se vysokou mírou umělecké hodnoty. Galerie města Třince má od dob svého vzniku za cíl prezentovat vysoké umění. I přesto však cítíme, že svou roli někoho, kdo si vybírá, potažmo hodnotí kvalitu, musíme čas od času zpochybnit a narušit, abychom dali prostor hodnotám, které se za takových podmínek stírají. Na výstavě Dobro a Zlo chceme dát možnost prezentovat svou tvorbu všem, kteří po tom zatouží. Chceme komunikovat o tom, co je každému z nás blízké a známé. Kontrast ve světle, stejně tak jako ve významu, nám pomáhá k orientaci. Samotná skutečnost, že se někde orientujeme, nám může zabránit vydat se cestami, kterými bychom mohli dojit k většímu poznání.