Krystyna Pasterczyk: Padání vzhůru/ Spadanie w górę

12/02/2013 - 06/03/2013
Galerie města Třince KD Trisia nám. Svobody 526 Třinec, 739 61

Výstava polské konceptuální sochařky Krystyny Pasterczyk. Výstava vznikla ve spolupráci s polskou galerií Bielska BWA Bielsko-Biala.

Krystyna Pasterczyk se narodila se v roce 1960 v Jasle na Podkarpatí. Studovala na Pedagogicko-umělecké fakultě Slezské univerzity v Katovicích, na pobočce v Cieszyně. V roce 1986 diplomovala v sochařském ateliéru pod vedením prof. Jana Hermy. V současnosti je vedoucí ateliéru sochy na Institutu umění v Cieszyně a také na Akademie výtvarných umění v Katowicích. Tvoří sochy, objekty, instalace a videa. Žije a pracuje v Cieszyně.

Výstava „Padání vzhůru“ je pokusem o upozornění na důležité otázky přehozením přijatého pořádku věcí. Autorka, tím jak vytváří sochařské situace, zvýrazňuje vlastnosti předmětů, objevuje jejich významy a zavádí nové vztahy. Objekty, instalace a videoprojekce spojují poetickým způsobem fyzické a duchovní aspekty reality. Výstava vznikla ve spolupráci s Galerií Bielskou BWA v Bielsku-Biale.