Luděk Rathouský: Airbus A300 B2 byl sestřelen, nemysli na to, že toho budeš litovat

17/03/2015 - 26/04/2015
Galerie města Třince KD Trisia nám. Svobody 526 Třinec, 739 61

Luděk Rathouský navazuje na své gotické abstrahované cykly a zabývá se atributy současnosti a národní identity v různých kontextech.

Luděk Rathouský navazuje na své gotické abstrahované cykly a zabývá se atributy současnosti a národní identity v různých kontextech. Téma měny mu slouží jako zástupce kolektivní paměti a konkrétní historické situace, která se mísí s přítomností a mnohoznačným pocitem nostalgie, která se stává významným symptomem doby, stejně jako fenomén užívání informací a faktů, získávaných z internetu.

 

(Kateřina Štroblová, kurátorka výstavy)

 

Rathouský se narodil v roce 1975 v Broumově. Vystudoval AVU v Praze (1999-2005). Vede Ateliér malby na FAVU v Brně. Kromě samostatné tvorby se věnuje také tvorbě skupinové jako člen umělecké skupiny Rafani. Rathouský se zabývá převážně malbou a v tomto médiu se věnuje reflexi aktuální umělecké i společenské problematiky. Jeho uvolněný malířský rukopis a sklon ke komiksovému ztvárnění událostí nebo stavů odlehčuje vážnější zaujetí, jakými jsou komentáře k masovým médiím, obraz násilí v současné společnosti, recyklování hodnot křesťanského odkazu, kritika produkce a komerčnosti umění. Potměšilá ironie je spojným prvkem mezi vizuální podobou díla a jeho konceptuálním záměrem. Pravděpodobně nejintenzivnějšími jsou obrazy, které rezignují na společenskou aktuálnost a noří se do umělcova emočního světa. Pomocí různých malířských technik, výrazů vytvořených světelnou atmosférou nebo neidentifikovatelnými objekty uspořádává vnější náladu obrazu. Jeho vnitřní logika nechává zaznít jednoduchým prostorovým schématům, která kromě neoznačující představy mají i symbolický charakter. Vystavuje u nás i v zahraničí. Žije a pracuje v Praze.

 

Více informací o autorovi: http://www.ludekrathousky.cz/