Radovan Čerevka: Diodrámy

07/09/2017 - 13/10/2017
budova Knihovny Třinec Lidická 541 Třinec, 739 61

výstava

Vernisáž výstavy Diodrámy slovenského umělce a výherce ceny Oskara Čepána za rok 2012 Radovana Čerevky, která se bude konat ve čtvrtek 9. 2017 v 18:00 v Galerii města Třince (knihovna).

doc. Mgr. Art. Radovan Čerevka (*1982, Košice, SK) patří k první generaci absolventů Ateliéru svobodné kreativity 3D Fakulty Umění Technické University v Košicích, kde v současnosti působí jako pedagog. Charakteristickým rysem tvorby Radovana Čerevky je konceptuální zpracovávání masových médií, především mezinárodního politického, ekonomického a humanitárního dění. Zajímá ho síla „pravdy“ médií a způsob jak se s ní lidé vypořádávají na lokální úrovni.  Jeho práce ilustruje aspekty aktivismu a občanského zaujetí. K uměleckému vyjádření používá celou škálu metod: prostorové instalace, modelářství, či tradiční malířské techniky. Radovan Čerevka je výhercem nejprestižnější slovenské ceny za výtvarné umění: Ceny Oskara Čepána za rok 2013.

Média jsou pomyslnou mapou kulturního vývoje lidstva. To jakou formou informace sdělují, se liší jak výběrem obsahu, tak formou jeho formulace. Jelikož rolí médií není pouze informaci předat, ale také zaujmout svého odběratele, a proto mnohdy nabývají formu spektakulárního vypravěče anekdot.

Sdílené informace. Zprostředkované informace. Lákavé a šťavnaté informace. Někdy ty důležité informace zůstanou v zapomnění. V práci Radovana Čerevky se kritická úvaha k médiím objevuje už od nultých let. Schopnost médií podávat důvěryhodné informace, které konzument správným způsobem pochopí, je ze své podstaty nemožná. Radovan Čerevka tíhne k tomu vypořádat se s mediálními zprávami intenzivněji, než je našim každodenním zvykem. Porovnává zdroje a jejich sdělení ztvárňuje v umělecké tvorbě tak, aby byla patrná jak jejich rozporuplnost, tak emocionální náboj, který v nás vytváří. Zprávy, které se jinak zdají být pomíjivé, snadno zapomenutelné, zhmotňuje do uměleckého díla, jímž jim zajišťuje větší životnost a zapamatovatelnost. Takzvané zvěčnění sdělení.

Přestože Radovan Čerevka v minulosti již pracoval s modelářstvím (Reuters drama 2007), tato výstava se vyjímá tím, že většina jejího obsahu se točí kolem jedné konkrétní modelářské firmy. Firma Zvezda je největší ruskou firmou na výrobu modelářských sad. Specializují se na válečné stroje z 2. světové války, ale v současnosti soustřeďují svojí pozornost také na modelářské sady s vojenskou technikou, která se teprve pro vojenské účely testuje. Je to forma propagace současného militarismu a patriotismu mezi mladými lidmi.

Dílo „Dramask“ se jako jediné zabývá spíše jakousi hypotetickou budoucností. Postapokalyptickou vizí animismu strojů, která posouvá hranice modelářství směrem k současnému umění, kdy model neplní pouze svou zažitou funkci sběratelského a řemeslného počinu.