Bocek Jan

1943, Návsí u Jablunkova, Protektorát Čechy a Morava

výtvarník / pedagog

Jan Bocek je veřejnosti nejvíce znám jako zkušený krajinářský fotograf. Od roku 1974 se jeho snímky objevily na desítkách výstav a vysloužily si mnohá ocenění. Zužovat však Bockovu výtvarnou tvorbu pouze na fotografii by bylo omylem, jeho umělecký záběr je mnohem širší. Maluje, sochaří, dělá keramiku, grafiku… podle toho, co jej zrovna inspiruje. Stejně široké je i jeho rozpětí stylů – od realistických krajin přes poetické realizace až po abstraktní kreace.

Bocek nejprve fotografoval, pak se zacel věnovat také malbě a grafice. Na počátku se jeho tvorba zaměřovala na figuru a na krajinu, se kterou je bytostně spjat už od dětství, kterou důvěrně zná  a jejž taje odkrývá i jako fotograf. Zvláštní pozornost věnuje Beskydám, v nichž vyrůstal. Ačkoli v jeho krajině často postrádáme figurální motivy, vnímavý divák rozpozná autorovu snahu vložit do svých prací odkaz, jak tato krajina formovala osobnost tvrdých horalů, kteří v ní žili a žijí. Drsný a hrubý postoj je vyvážen citlivou, jemnou, a poetickou duchovností. Kdyby se takto divák na vystavené práce díval, považoval by autor své umění za opodstatnělé.

Jan Bocek využívá ke ztvárnění svých představ širokou škálu technik, jeho výtvarné projevy nezapřou snahu po hledání a experimentu. Na jeho výstavách se setkáme s olejomalbou, akvarelem nebo kvašem, ale také lazurovacími technikami, strukturální malbou nebo kombinovanými technikami. Pracuje nejen se štětcem, ale také špachtlí nebo přímo rukou. Rád barvy prolíná, mísí, hněte, rozpíjí, nanáší barvy v pastě nebo lazuře. V některých dílech používá tlumené, decentní barvy, jinde se zase barvy rozzáří v plné expozici. Stejně tak kompozice krajin je někde poklidná, v rovnoběžných liniích, jinde na sebe dramaticky narážejí diagonály.
V poslední době zabíhá Jan Bocek stále více do tvorby duchovní a existenciální, kde v plné míře uplatňuje své zkušenosti s výše zmiňovanými výtvarnými technikami. Častěji začleňuje do obrazů různě stylizovanou guru nebo duchovní bytosti a vnořuje se do tajemství vesmíru i lidské existence. Zde se stále více odklání od realistického pojetí. Hraje si s tvary, prostory, plochami, strukturami. K ztvárnění těchto motivů využívá i počítačovou gra ku nebo monotyp.

Vzdělání:

Pedagogická fakulta v Ostravě, obor výtvarná výchova – matematika (1964

Institut výtvarné fotografie v Brně (1978)

Vybrané samostatné výstavy:

2014 – U Liberdy, Třinec – Tyra

2013 – Beskydy, Galerie Šíp, Bystřice

2013 – Beskydy, Výstavní síň hotelu Vista, Ostrava

2013 – Beskydy, Městský úřad Třinec 2013 – O sobě a době, Bunkr, Třinec 2013 – Beskydy, Pila v areálu Matice Slezské, Dolní Lomná 2012 – Aproximace,Velká galerie, Český Těšín

2006 – Muzeum města Třinec

2004 – Galerie Helga, Třinec

2002 – Galerie Helga, Třinec

2001 – Galerie Trisia, Třinec

1985 – Hrad Hukvaldy

1983 – Výstavní síň Fotochema, Ostrava

1983 – Památník Ferdiše Duši, Frýdlant

1980 – Dům kultury ROH, Třinec
Vybrané skupinové výstavy:

2011 – Galerie Šíp, Bystřice

2010 – 60-tiny třineckých výtvarníků, Český Těšín

2001 – Schwalmstadt-Ziengheim, D