Branna Dorota

12. 5. 1989, Třinec

ilustrátorka, výtvarnice

Vzdělání:

2008 – 2015  Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, ateliér ilustrace a grafiky MgA. Juraje Horvátha
2014 – 2015 Vysoká škola výtvarných umění v Bratislavě, ateliér volné grafiky a ilustrace prof. Dušana Kállay, akad. mal.
2013  University of Toyama, Japonsko, Fakulta designu a umění, volné umění
2004 – 2008  Střední uměleckoprůmyslová škola Uherské Hradiště, obor grafika
 
Práce Doroty Branné je typická pro svou preciznost, detailní zobrazení a v případě maleb či grafik rostlin vědecky přesné znázorňování. Osa motivů je pak tvořena tajemnými příběhy a asociačními souvislostmi, které navzdory své obrazné přímosti nabádají každého diváka zvlášť k nacházení jeho vlastních, stále nových interpretací. Rodačka z Třince je absolventkou ateliéru ilustrace na UMPRUM, kde se věnovala kresbě a grafice – především litografii. K malbě se dostala poprvé během pobytu na stáži v Japonsku, kde si nejen že osvojila techniku japonského akvarelu, ke které patří speciální štětce a barvy, tato země ji oslovila i lidsky a ovlivnila pohled na možnosti výtvarného vyjádření. V současnosti se věnuje maloformátovým akvarelovým malbám a ilustracím.