Novický Josef

20. 5. 1927, Václavovice, Československo

výtvarník

Autor, který je nepostradatelnou postavou třineckého výtvarného života. Jeho tvorba obohacuje a estetizuje mnoho veřejných interiérů, ještě více je zastoupena v soukromých sbírkách. Jeho díla vyvěrají z vnitřní motivace, jsou nedílnou součástí jeho životního postoje a projevu. Josef Novický je výtvarníkem neobyčejně činorodým a pracovitým, jeho tvorba se vyznačuje množstvím nápadů, technik, témat i výtvarných směřování. Svědčí o umělcově neobyčejné kreativitě, která ho neopouští ani ve zralém věku a nutí ho k novým hledáním a experimentům.

Narodil se roku 1927 ve Václavovicích v početné rodině, měl osm sourozenců, otec byl horníkem. V raném dětství ho provázely rodinné tragédie. Zemřela mu matka a v pěti letech osiřel úplně. Jeho pěstounem se stal strýc Javorek z Šenova. Zde také prožil své dětství. Jeho dráhu výtvarníka zahájil vstup do učení za aranžéra ve Frýdku-Místku a později nástup do propagace Třineckých železáren, kde začal pracovat jako samostatný výtvarník. Své výtvarné vzdělání si doplňuje v Masarykově škole umění v Ostravě, kde absolvuje kurz gurální kresby u malíře J. V. Sládka, v letech 1954 až 1958 dálkově studuje na Ústředí lidové umělecké tvořivosti v Praze u akad. malíře Jiřího Toroně a akad. malíře Františka Grosse, v r. 1965 se stává absolventem  SPŠS výtvarné propagace v Ostravě.

V šedesátých létech se v jeho pracích objevují stylizované gury, zkouší lettristické kompozice, vytváří řadu návrhů na plakáty, katalogy, užitou graku a sklízí první ocenění na Bienále užité graky v Brně. Vytváří trojrozměrné objekty, kubisticky tvarované, kultivovaných tvarů, převážně v patinované sádře, ale i ve dřevě a jiných materiálech. Využívá celou řadu různých postupů a metod, propalování, vypalování, barvení, své objekty zvýrazňuje šrafurami a patinou. Karel Bogar se o tomto období vyjadřuje: “Aniž si to uvědomuje, stává se ve svém oboru výraznou uměleckou osobností“. Témata svých gurálních maleb hledá převážně v rodině nebo v hudebnících, nechybí ani témata duchovní nebo alegorická. Často také ztvárňuje stylizované postavy v abstraktním prostředí působící dojmem osamělosti a opuštěnosti, tedy v poloze mnohdy označované jako existenciální. Nebyl by to Josef Novický, aby i do této oblasti nevnesl něco nového. V poslední době přešel od malby strukturální k technice lehké, lazurové malby, kde se barevná lazura rozlévá a různě prolíná po ploše, vytváří měkké přechody, mísí se se sousední barvou a vytváří nové barevné nuance. Do těchto lazur pak zasahuje vrypy a otisky nebo jistou rukou vede kreslenou linku. Tyto obrazy působí vzdušně a lehce, lahodí oku diváka. Touto technikou maluje i další okruh obrazů, které souvisí s jeho zálibou, jazzovou hudbou, kterou také aktivně provozoval.

Průběžně s touto tvorbou, výrazně inspirovanou novými výtvarnými tendencemi, provází jeho výtvarnou aktivitu po celou dobu zájem o krajinu, ve které se projevuje výrazně realističtěji. Zde navazuje na moderní malbu druhé poloviny 20. století. Krajiny jsou malovány vynikající technikou štětce, která dokazuje naprostou řemeslnou dokonalost při práci s olejovými barvami. Totéž platí o barvě, která je v těchto obrazech pokládána s temperamentním expresionistickým zápalem. Kromě techniky “a la prima“ v některých obrazech nanáší tenké lazury a tím obohacuje barevnou škálu. Krajiny mají impresionistický nádech a často nás nadchnou svou atmosférou v různých ročních obdobích.

I v krajinách objevujeme tvořivý prvek, především ve velkém množství barevných odstínů a jejich kombinací, vždy dokonale sladěných v jeden harmonický celek. Maluje hlavně krajinu rodných Beskyd, druhou oblíbenou krajinářskou oblastí Josefa Novického jsou Benátky. 

Očarovaly ho kanály s gondolami, neopakovatelnou architekturou i ruchem okolo nich. Autor se zde dokázal zbavit popisnosti a vytáhl ze složitého tématu to podstatné a výtvarné. Výsledkem je obraz neopakovatelné atmosféry tohoto zvláštního a krásného města. Figura a krajina jsou hlavními náměty prací Josefa Novického až do současné doby. Obrazy Josefa Novického mají široký záběr. Jsou čitelné v prvním i druhém plánu, srozumitelné pro laika i profesionála. Jsou fyzicky krásné, uspokojí oko i ducha. Vznikají na základě jeho individuální autorské vizuální reference, stávají se bezprostředním záznamem o světě zprostředkovaných zkušeností, postihují a odráží osobnost umělce, jakým Josef Novický je. Stávají se trvalou hodnotou pro diváka a také pro město a region, ve kterém žije a tvoří.

                                                                                                                                                                                      Mgr. Jan Bocek            

                                                                                                                      Použitá literatura: Bogar, Karel. Josef Novický, katalog, 1996

 

Vybrané samostatné výstavy:

2012 - Karviná

2011 - Galerie Trisia, Třinec

1995 - MT Klub, Frýdek-Místek          

        - Muzeum TŽ, Třinec

        - Goodwill, Frýdek-Místek

1994 - Galerie v podloubí, Frýdek-Místek

         - Galerie Helga, Třinec

1992 - Galerie Chagall, Ostrava

        - The Omphalos Gallery, Londýn

        - MS Center Zlín

1991 - Dům kultury, Třinec