Rosvita Mikulová: Imaginace

05/09/2013 - 20/10/2013
Galerie města Třince KD Trisia nám. Svobody 526 Třinec, 739 61

Výstava tvorby Rosvity Mikulové, která má základ v malbě a v grafice, odkud vychází v přístupu k tapisérii jako tkanému obrazu.

Rosvita Mikulová se narodila v roce 1943 v Trutnově. Vystudovala obor textilní výtvarnictví na VŠUP v Praze u prof. Jana Nováka a prof. Antonína Kybala. Je jednou z předních textilních výtvarnic, jejíž talent, kázeň a precizní řemeslná zručnost jí přinesly úspěchy daleko za hranicemi našeho regionu. Rosvita Mikulová má dar vyhmátnout neomylně nejpodstatnější hodnoty té které textilní techniky a posunout její využití za navyklou mez. A to s kázní designera i s rozmachem a fantazií umělce. Prosazovala autorsky tkanou tapisérii, avšak kromě nádherných gobelínů vytvořila i nespočet obdivuhodných art protisů a art dekorů.

Tvorba Mikulové má základ v malbě a v grafice, odkud vychází v přístupu k tapisérii jako tkanému obrazu. Samotná malba i její kombinované techniky mají všechny náležitosti: téma, kompozici, rytmus, podání světla a stínu, barvu. Drama citu i radosti ze života – základní intonace její tvorby – promítá do postav, většinou ženských, jejich akcí a pohybů, tváří, do dějů a osudů. Také její grafiky nadchnou diváka svou poetičností, jemným barevným laděním a kultivovaností.

Také současná výstava, jako celá tvorba Rosvity Mikulové, je vklad nade vše cenný a nenahraditelný. Vklad ke stálosti k myšlence, k lásce k přírodě, k hodnotám, k mimořádně náročné práci.

Autorka žije a tvoří v Bystřici nad Olší. Její díla jsou zastoupena v soukromých sbírkách v Německu, Rakousku, USA a Austrálii.

Vybrané realizace: Dům kultury v Třinci (1970), Hotel Kamyšin v Opavě (1984), Prior v Ostravě (1984), M klub v Brně (1989), ZŠ v Bystřici nad Olší (1999) a z nejnovějších Mikulášská chata v Nízkých Tatrách a Hotel Vitality ve Vendryni.

 

(text: Květoslava Konderlová)