Samuel Paučo: Do lesov, páni!

10/09/2015 - 12/10/2015
Galerie města Třince Knihovna Třinec Lidická 541 Třinec, 739 61

výstava maleb

Samuel Paučo se narodil v roce 1986 ve slovenském Zvolenu. Je absolventem malířského ateliéru Martina Mainera na brněnské FAVU a v současnosti v Mainerově ateliéru působí jako odborný asistent (od roku 2012 na pražské AVU). V roce 2011 se stal finalistou Ceny NG 333 vyhlašované Národní Galerií pro mladé umělce do 33 let. V roce 2009 byl Paučo nominován na Essel Award. V posledních letech je jednou z předních mladých osobností expresivní, abstraktní a převážně nefigurativní malby, jehož díla nesou stopy intuitivně emocionálního a smyslového malířského rukopisu Martina Mainera.

Autorský komentář k výstavě:

„Výstava Do lesov, páni! pre Galériu mesta Třinec je do istej miery bilančným pozastavením sa za maliarskou a inou umeleckou produkciou posledných povedzme desiatich mesiacov, ktorej predchádzala veľká samostatná výstava v Chemistry Gallery v Prahe, na ktorej som sa predstavoval primárne abstraktne – horsky – geometrizujúcou polohou. Dlhoročná fascinácia horskou krajinou, formálnymi prístupmi k malbe, akousi geometriou „od ruky“ tu tak našla svoj domnelý klimax.

Reakciou sa stáva odklon od hory – trojuholníka smerom dole k lesom, hájom, bahnu, naspäť k ľuďom – pánom alebo aspoň k ich povedzme atribútom. Vystavené diela z posledného tvorivého obdobia tak oscilujú medzi reprezentáciou – krajinomaľbou – abstrakciou a konceptuálnym maliarstvom zas trochu v inom „Paučo-háve“

Více informací o autorovi: www.samuelpauco.com