Wystawa potrwa do 1. 3. 2019 / Výstava potrvá do 1. 3. 2019 / Exhibition is due to March 1st 2019

„Jeśli w otaczającej nas pornografii zagubiło się złudzenie pragnienia, to we współczesnej sztuce zagubiło się pragnienie złudzenia. “
Jean Baudrillard

„Na wystawie „White Flower” ujawnię cykl grafik („podskórnych impulsów”), robionych w technice analogowej puszka/spray/papier. Każda praca przyporządkowana jest numerowi, który najpełniej wyraża kształty namalowanego obiektu.“ White flower /Bílý Květ / Biały kwiat

Szaweł Płóciennik (ur.1987) – malarz, rysownik, twórca powieści graficznych (m.in. „Pinki”, „Papierowy Rewolwer”). Obecnie dyplomant w pracowni Jarosława Modzelewskiego na Wydziale Malarstwa na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Współzałożyciel malarskiej grupy Kaplica.

______________________________________________

„Pokud v obklopující nás pornografii zanikla iluze touhy, tak v současném umění zanikla touha po iluzi.“
Jean Baudrillard

„Na výstavě „White Flower“ budu prezentovat grafiky z cyklu „podkožní impulsy“, vytvářené technikou spreje na papíře. Každé dílo je přiřazeno číslu, které nejlépe připomíná tvary malovaného objektu.“ White flower /Bílý Květ / Biały kwiat

Szaweł Płóciennik (nar. 1987) – malíř, kreslíř, tvůrce grafických příběhů (např. „Pinki“, „Papierowy Rewolwer”). V současnosti je v diplomovém ročníku v ateliéru Jarosława Modzelewskiego na Katedře malby Varšavské Akademie Výtvarných Umění. Je také spoluzakladatel malířské skupiny Kaplica.

 

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury.