Tomáš Moravanský: Vůně nového auta / Smell of a new car

7/11/2023–5/1/2024
KD Trisia

Výstava umělce Tomáše Moravanského Vůně nového auta / Smell of a new car v Galerii města Třince ve výstavním prostoru v KD Trisia.

Tomáš Moravanský (*1991) se pohybuje na současné výtvarné, taneční a hudební scéně (zde pod pseudonymem Panáčik). Jeho tvorba je typická svou proměnlivostí a různorodostí uchopení výrazových médií i obsahů. V jeho práci se setkáme s narativními strukturami, sofistikovanou vizuální a zvukovou stránkou, interaktivním prostředím, ale i subverzí a v neposledním řade i alternativními komediálními prvky a béčkovostí. Diváci-návštěvníci-posluchači se v prostředí jeho děl často stávají přirozeně jejich aktivizující proměnnou a součástí.

Dlouhodobě se zabývá využitím choreografie ke zkoumání lidského chování, prostoru, magického myšlení a pozornosti – pomocí rozvíjení specifické metody interaktivního storytellingu a ve vztahu k tzv. post-tanci. Často při tom vychází z poznatků z oblasti psychologie, biologické evoluce a každodenního prožívání reality.

Svoji tvorbu prezentoval ve více než pěti desítkách galérií, uměleckých festivalů a divadel v Česku, Slovensku, ale také Německu, Rakousku, Bulharsku, Polsku či Velké Británii. Zúčastnil se uměleckých rezidencí v institucích jako například Egon Schiele Art Centrum, Banská Stanica Contemporary, Dům umění města Brna nebo České centrum v Sofii. V minulosti získal také několik významných ocenění a nominací v oblasti pohyblivého obrazu a hudby.

Moravanský se často objevuje i v práci jiných umělkyň a umělců v roli spolupracovníka, dramaturga či kurátora. Je spoluzakladatelem a jedním z klíčových členů mezioborového spolku INSTITUT INSTITUT. V současné době je také doktorandem na Fakultě výtvarných umění v Brně.

 

Spolupráce na výstavě: Adam Turzo, Tereza Sikorová

 

Poděkování: Jiří Ptáček; Katarína Qi; ten chlápek, co sedí většinou vzadu; Televize; HC Oceláři Třinec; Hasičský záchranný sbor České republiky

 

www.institutinstitut.com
IG institutinstitut
FB oz.institutinstitut

Výstava je otevřena od pondělí do pátku, od 8.00 do 16.00. Vstup je zdarma.

Připravujeme komentované prohlídky: pondělí 13/11 a úterý 12/12 od 16.00. Vstup je zdarma. 

_______________________

EN

Tomáš Moravanský is active on the contemporary art, dance and music scene (here under the pseudonym Panáčik). His work is typical in its variability and diversity of expressive media and content. In his work we encounter narrative structures, sophisticated visuals and sounds, interactive environments, as well as subversion and, last but not least, alternative comedic elements and sometimes B-grade aesthetics. Audience-visitors-listeners often become a natural activating variable and part of the environment of his works.

He has a long-standing interest in using choreography to explore human behaviour, space, magical thinking and attention - by developing a specific method of interactive storytelling and in relation to the so-called post-dance genre. Often drawing on insights from psychology, biological evolution and everyday experience of reality.

His work has been presented in more than fifty galleries, art festivals and theatres in the Czech Republic, Slovakia, but also in Germany, Austria, Bulgaria, Poland and the UK. He has participated in artist residencies at institutions such as Egon Schiele Art Centre, Banská Stanica Contemporary, Brno House of Arts and the Czech Centre in Sofia. He has also received several major awards and nominations in the field of moving image and music.

Moravanský often appears in the work of other artists as a collaborator, dramaturge or curator. He is a co-founder and one of the key members of the interdisciplinary association INSTITUT INSTITUT. He is also currently a PhD candidate at Faculty of Fine Arts in Brno.

 

Participation: Adam Turzo, Tereza Sikorová

 

www.institutinstitut.com
IG institutinstitut
FB oz.institutinstitut