Vojtěch Kovařík: Nebe, peklo, ráj

05/02/2019 - 05/03/2019
KD Trisia nám. Svobody 526 Třinec, 739 61

výstava maleb

Je možné vycvičit tělo i ducha tak, aby bylo i v minulých dobách hodné úcty? Role lidí se v našich kulturních podmínkách zásadně liší, přesto antickou kulturou zahajujeme naše vzdělání o minulosti. Archetypy, které v našem podvědomí toto vzdělání zanechává, v nás může vyvolat těžce naplnitelnou podvědomou touhu po tom, vyrovnat se ideálům minulosti. Paradoxně i tehdy, kdy současná kultura na nás klade zcela odlišné nároky.
Vojtěch Kovařík (*1993 ČR) se zabývá velkoformátovou malbou pohanských a řeckých božstev a zvířat. Maskulinní předimenzované postavy zachycené v momentech výzvy k fyzické konfrontaci v současných podmínkách působí až nepatřičně. Má současný člověk potenciál naplnit představy našich antických předků?

Vojtěch Kovařík (*1993 Valašské Meziříčí)
je mladým autorem působícím především v Ostravě. Studoval Střední umělecko-průmyslovou školu v Uherském Hradišti, po které pokračoval studiem v ateliéru kresby Fakulty umění Ostravské Univerity.
Zahraniční stáž absolvoval v ateliéru malby u Jaroslawa Modzelewského na Varšavské Akademii výtvarných umění.
Je členem hudební skupiny München Konflikt.

 

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury.