Výstava: Piknik u plamene

10/09/2020 - 15/10/2020
Knihovna Třinec Lidická 541 Třinec, 739 61

Adrian Altman, Stan Barański, Adelina Cimochowicz, Kasper Lecnim, Irmina Rusicka kurátor: Piotr Sikora podpora: Yeva Kupchenko

Piknik u plamene
Adrian Altman, Stan Barański, Adelina Cimochowicz, Kasper Lecnim, Irmina Rusicka
kurátor: Piotr Sikora
podpora: Yeva Kupchenko
 

Piknik u plamene

  1. 9. – 15. 10. 2020

Adrian Altman, Stan Barański, Adelina Cimochowicz, Kasper Lecnim, Irmina Rusicka

kurátor: Piotr Sikora

podpora: Yeva Kupchenko

Piknik! Čirá krása společného jídla uprostřed městské krajiny! Nezapomenutelné kouzlo jemné organické fúze kultury a přírody završené slavnostním obědem! Koncept Pikniku u plamene je velmi prostý – několik umělců se sejde, aby spolu jedli v různých částech Třince. Prohledávání hranic mezi tím, co je průmyslové a kulturní,
přírodní a městské v narativech zahrnujících nedávnou historii města pohledem lidí přicházejících ze zahraničí.

Je zde plamen, ne nutně ten vycházející z komínu, ale takový, který nás láká k sobě, abychom se setkali a cítili teplo proudící v chladné pozdní letní noci. Fotografie na zdech mapují naši cestu při objevování města během jednoho slunečného dne. To, co slyšíte je zvuk továrny převedený do něžné hudební kompozice připomínající nekončící šum průmyslu. Prosím, užijte si poctivě sestavený jídelníček, který neobsahuje žádnou krutost a je bohatý na hořčík, což je v místních podmínkách žádoucí.

Tuto hostinu jsme pro vás připravili – my cizí příchozí, zvědaví voyeuři, zatímco jsme pozorovali mohutnou zvěř na opačném břehu řeky, následovali jsme plamen a prozkoumávali prostor Třince. Měli jsme oči otevřené a naladili jsme se na mechanické vrnění, které bylo takřka bezzvučné. To co vidíte, jsou skromné výsledky těchto průzkumů.
Je to ale vůbec umění? Někdo může říct, že to, co vidíte je docela banální, běžné a zaměřené na požitek.
Rozhodně to není objekt vzbuzující touhu, nedá se to pověsit nad gauč a není našim záměrem, aby to mělo zkrášlující funkci. Umění, které vám nabízíme, je jednoduše obrazem života, který je plně prožívaný a tímto zvýrazněný. Protože nakonec, jednou ze základních funkcí institucí, jako je knihovna, je zviditelnění věcí a situací, které máme tendenci přehlížet a zapomínat na ně během každodenního shonu. Byla by škoda, pokud by Třinec neměl místo, které tyto věci připomíná a přibližuje.

_______________________________________________________________________________________________

Picnic! The absolute beauty of a meal in the midst of natural surroundings! The unforgettable charm of a gentle organic fusion of culture and nature sealed by a festive lunch! The concept of The Piknik u plamene is very homely – a few artists coming together to celebrate a meal in different parts of Třinec town. Scouting the boundaries between what is industrial and cultural, natural and urban, in the narratives involving the recent history of the city seen from foreign perspective.

There is fire, not necessarily one coming straight from the vent but a different one which allows us to gather and feel the warmth spreading against cool late-summer nights. The photos on the walls follow our path in sunny explorations of this town. What you can hear in the air is the sound of the factory rearranged into a gentle music composition reminding us of the endless murmur of the industry. Please enjoy the righteous food containing no cruelty and high in magnesium which makes sense in given circumstances.

This feast was brought to you by us – forein incomers, curious voyeurists, peeping at the beasts from across the water, following the flame and scouting the territory of Trinec. We kept our eyes open and tuned into mechanical rumor that have become almost inaudible. What you can see is a humble outcome of those explorations. Is it art though?

One can say it is quite banal, everydayish and sybaritic. It definitely isn’t an object of desire, it can’t be hanged over the couch and we had no intention in making it look good. The art we propose is simply an image of life that is being highlighted and gains visibility. After all, the fundamental function of institutions such as Knihovna is adding visibility to things and matters we tend to skip and forget in everyday rush. It is going to be a pity not to have a place to remind the citizens of Trinec about that.